Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 4k
Onsdag den 6. oktober 2021 - Strasbourg

8. Pandora-papirerne: konsekvenser for bestræbelserne på at bekæmpe hvidvaskning af penge, skatteunddragelse og skatteundgåelse (forhandling)
CRE

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Pandora-papirerne: konsekvenser for bestræbelserne på at bekæmpe hvidvaskning af penge, skatteunddragelse og skatteundgåelse (2021/2922(RSP))

Anže Logar (formand for Rådet) og Paolo Gentiloni (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Lídia Pereira for PPE-Gruppen, Jonás Fernández for S&D-Gruppen, Luis Garicano for Renew-Gruppen, Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen, Gunnar Beck for ID-Gruppen, Manon Aubry, for The Left-Gruppen, Sabrina Pignedoli, løsgænger, Monika Hohlmeier, Aurore Lalucq, Martin Hlaváček, Saskia Bricmont, Kateřina Konečná, Luděk Niedermayer, Biljana Borzan, Ernest Urtasun, Giorgos Georgiou, Siegfried Mureşan, Juan Fernando López Aguilar, Vlad Gheorghe, Heidi Hautala, Idoia Villanueva Ruiz, Herbert Dorfmann, Paul Tang, Marcel Kolaja, Dimitrios Papadimoulis, Eero Heinäluoma, Damien Carême, Chris MacManus, David Casa, Evelyn Regner, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Pedro Marques, Bas Eickhout, Radosław Sikorski, Mikuláš Peksa, Claude Gruffat, Javier Zarzalejos, Daniel Freund, Billy Kelleher og Patryk Jaki.

Talere: Paolo Gentiloni og Anže Logar.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.

Seneste opdatering: 2. februar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik