Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 4k
Keskiviikko 6. lokakuuta 2021 - Strasbourg

8. Pandoran papereiden vaikutukset rahanpesun, veropetosten ja veronkierron torjuntaan (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Pandoran papereiden vaikutukset rahanpesun, veropetosten ja veronkierron torjuntaan (2021/2922(RSP))

Anže Logar (neuvoston puheenjohtaja) ja Paolo Gentiloni (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Lídia Pereira PPE-ryhmän puolesta, Jonás Fernández S&D-ryhmän puolesta, Luis Garicano Renew-ryhmän puolesta, Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gunnar Beck ID-ryhmän puolesta, Manon Aubry The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Sabrina Pignedoli, Monika Hohlmeier, Aurore Lalucq, Martin Hlaváček, Saskia Bricmont, Kateřina Konečná, Luděk Niedermayer, Biljana Borzan, Ernest Urtasun, Giorgos Georgiou, Siegfried Mureşan, Juan Fernando López Aguilar, Vlad Gheorghe, Heidi Hautala, Idoia Villanueva Ruiz, Herbert Dorfmann, Paul Tang, Marcel Kolaja, Dimitrios Papadimoulis, Eero Heinäluoma, Damien Carême, Chris MacManus, David Casa, Evelyn Regner, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Pedro Marques, Bas Eickhout, Radosław Sikorski, Mikuláš Peksa, Claude Gruffat, Javier Zarzalejos, Daniel Freund, Billy Kelleher ja Patryk Jaki.

Puheenvuorot: Paolo Gentiloni ja Anže Logar.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.

Päivitetty viimeksi: 2. helmikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö