Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 4k
Onsdagen den 6 oktober 2021 - Strasbourg

8. Pandoradokumenten: konsekvenser för ansträngningarna att bekämpa penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Pandoradokumenten: konsekvenser för ansträngningarna att bekämpa penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande (2021/2922(RSP))

Anže Logar (rådets tjänstgörande ordförande) och Paolo Gentiloni (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Lídia Pereira för PPE-gruppen, Jonás Fernández för S&D-gruppen, Luis Garicano för Renew-gruppen, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, Gunnar Beck för ID-gruppen, Manon Aubry, för The Left-gruppen, Sabrina Pignedoli, grupplös, Monika Hohlmeier, Aurore Lalucq, Martin Hlaváček, Saskia Bricmont, Kateřina Konečná, Luděk Niedermayer, Biljana Borzan, Ernest Urtasun, Giorgos Georgiou, Siegfried Mureşan, Juan Fernando López Aguilar, Vlad Gheorghe, Heidi Hautala, Idoia Villanueva Ruiz, Herbert Dorfmann, Paul Tang, Marcel Kolaja, Dimitrios Papadimoulis, Eero Heinäluoma, Damien Carême, Chris MacManus, David Casa, Evelyn Regner, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Pedro Marques, Bas Eickhout, Radosław Sikorski, Mikuláš Peksa, Claude Gruffat, Javier Zarzalejos, Daniel Freund, Billy Kelleher och Patryk Jaki.

Talare: Paolo Gentiloni och Anže Logar.

Resolutionsförslagen (artikel 132.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

Senaste uppdatering: 2 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy