Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 6. oktoober 2021 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 3.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (võetavad meetmed)
 4.Euroopa lahendused seoses energiahinna tõusuga ettevõtete ja tarbijate puhul: energiatõhususe ja taastuvenergia roll ning vajadus tegeleda energiaostuvõimetusega (arutelu)
 5.Esimene hääletusvoor
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Istungi jätkamine
 8.Pandora dokumentide mõju rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidmise vastasele võitlusele (arutelu)
 9.Fraktsioonide koosseis
 10.Kahjulikke maksutavasid käsitleva ELi poliitika reformimine (sh käitumisjuhendi töörühma reformimine) (arutelu)
 11.Heakskiitu ootavate taaste- ja vastupidavusrahastu taastekavade hetkeseis (arutelu)
 12.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 13.Pangandusliitu käsitlev 2020. aasta aruanne (arutelu)
 14.Teine hääletusvoor
 15.Istungi jätkamine
 16.Nõukogu soovimatus liikuda edasi mehhanismiga õiguslike ja haldustakistuste kõrvaldamiseks piiriüleses kontekstis (arutelu)
 17.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 18.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)
 19.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 20.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 21.Esitatud dokumendid
 22.Selgitused hääletuse kohta
 23.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (164 kb) Kohalolijate nimekiri (53 kb) Hääletustulemused (211 kb) Nimelise hääletuse tulemused (3757 kb) 
 
Protokoll (164 kb) Kohalolijate nimekiri (53 kb) Hääletustulemused (211 kb) Nimelise hääletuse tulemused (3757 kb) 
 
Protokoll (79 kb) Kohalolijate nimekiri (13 kb) Hääletustulemused (65 kb) Nimelise hääletuse tulemused (176 kb) 
 
Protokoll (278 kb) Kohalolijate nimekiri (78 kb) Hääletustulemused (209 kb) Nimelise hääletuse tulemused (657 kb) 
Viimane päevakajastamine: 2. veebruar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika