Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 6. lokakuuta 2021 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Äänestystulosten ilmoittaminen
 3.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla) (jatkotoimet)
 4.Eurooppalaiset ratkaisut yritysten ja kuluttajien energiahintojen nousuun: energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian merkitys ja tarve torjua energiaköyhyyttä (keskustelu)
 5.Ensimmäiset äänestykset
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Pandoran papereiden vaikutukset rahanpesun, veropetosten ja veronkierron torjuntaan (keskustelu)
 9.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 10.Haitallisia verokäytäntöjä koskevan EU:n politiikan uudistaminen (käytännesääntötyöryhmän uudistaminen mukaan luettuna) (keskustelu)
 11.Toimitettujen ja hyväksyntää odottavien elpymis- ja palautumistukivälineen elpymissuunnitelmien tilanne (keskustelu)
 12.Äänestystulosten ilmoittaminen
 13.Pankkiunioni - vuosikertomus 2020 (keskustelu)
 14.Toiset äänestykset
 15.Istunnon jatkaminen
 16.Neuvoston haluttomuus edistää rajanylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismia (keskustelu)
 17.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 18.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)
 19.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 20.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)
 21.Vastaanotetut asiakirjat
 22.Äänestysselitykset
 23.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (167 kb) Läsnäololista (53 kb) Äänestysten tulokset (214 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (3757 kb) 
 
Pöytäkirja (167 kb) Läsnäololista (53 kb) Äänestysten tulokset (214 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (3757 kb) 
 
Pöytäkirja (80 kb) Läsnäololista (13 kb) Äänestysten tulokset (69 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (102 kb) 
 
Pöytäkirja (282 kb) Läsnäololista (78 kb) Äänestysten tulokset (153 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (657 kb) 
Päivitetty viimeksi: 2. helmikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö