Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 6 oktober 2021 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 3.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement) (volgende stappen)
 4.Europese oplossingen voor de stijging van de energieprijzen voor bedrijven en consumenten: de rol van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie en de noodzaak om energiearmoede aan te pakken (debat)
 5.Eerste stemming
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Pandora Papers: gevolgen voor de inspanningen tot bestrijding van het witwassen van geld, belastingontwijking en -ontduiking (debat)
 9.Samenstelling fracties
 10.Hervorming van het EU-beleid inzake schadelijke belastingpraktijken (met inbegrip van de hervorming van de Groep gedragscode) (debat)
 11.De stand van de in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht ingediende herstelplannen die nog niet zijn goedgekeurd (debat)
 12.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 13.Bankenunie - jaarverslag 2020 (debat)
 14.Tweede stemming
 15.Hervatting van de vergadering
 16.Het gebrek aan wil bij de Raad om vooruitgang te boeken met het Europees grensoverschrijdend mechanisme (debat)
 17.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 18.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)
 19.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 20.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)
 21.Ingekomen stukken
 22.Stemverklaringen
 23.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (168 kb) Presentielijst (53 kb) Stemmingsuitslagen (214 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2106 kb) 
 
Notulen (168 kb) Presentielijst (53 kb) Stemmingsuitslagen (214 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2106 kb) 
 
Notulen (80 kb) Presentielijst (13 kb) Stemmingsuitslagen (65 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (94 kb) 
 
Notulen (291 kb) Presentielijst (78 kb) Stemmingsuitslagen (151 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (658 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 2 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid