Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 6 oktober 2021 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 4.Europeiska lösningar på de stigande energipriserna för företag och konsumenter: betydelsen av energieffektivitet och förnybar energi och vikten av att ta itu med energifattigdomen (debatt)
 5.Första omröstningsomgången
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Pandoradokumenten: konsekvenser för ansträngningarna att bekämpa penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande (debatt)
 9.De politiska gruppernas sammansättning
 10.Reformering av EU:s politik mot skadlig skattepraxis (inbegripet reformen av uppförandekodgruppen) (debatt)
 11.Läget för de återhämtningsplaner som lämnats in inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens och som väntar på godkännande (debatt)
 12.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 13.Bankunionen - årsrapport 2020 (debatt)
 14.Andra omröstningsomgången
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Rådets ovillighet att gå vidare med den europeiska mekanismen för gränsöverskridande samarbete (debatt)
 17.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 18.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 19.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 20.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 21.Inkomna dokument
 22.Röstförklaringar
 23.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (167 kb) Närvarolista (53 kb) Omröstningsresultat (212 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2106 kb) 
 
Protokoll (167 kb) Närvarolista (53 kb) Omröstningsresultat (212 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2106 kb) 
 
Protokoll (79 kb) Närvarolista (13 kb) Omröstningsresultat (65 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (93 kb) 
 
Protokoll (286 kb) Närvarolista (78 kb) Omröstningsresultat (149 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (657 kb) 
Senaste uppdatering: 2 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy