Indiċi 
Minuti
XML 168kPDF 300kWORD 80k
L-Erbgħa, 6 ta' Ottubru 2021 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 3.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 71 tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)
 4.Soluzzjonijiet Ewropej għaż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija għan-negozji u l-konsumaturi: ir-rwol tal-effiċjenza enerġetika u tal-enerġija rinnovabbli u l-ħtieġa li jiġi indirizzat il-faqar enerġetiku (dibattitu)
 5.L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet
 6.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 7.Tkomplija tas-seduta
 8.Pandora Papers: implikazzjonijiet fuq l-isforzi biex jiġu miġġielda l-ħasil tal-flus, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa (dibattitu)
 9.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 10.Riforma tal-politika tal-UE dwar il-prattiki dwar it-taxxa dannużi (inkluża r-riforma tal-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta) (dibattitu)
 11.Is-sitwazzjoni attwali rigward il-pjanijiet ta' rkupru li qed jistennew approvazzjoni fl-ambitu tal-RRF (dibattitu)
 12.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 13.Unjoni Bankarja - rapport annwali 2020 (dibattitu)
 14.It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet
 15.Tkomplija tas-seduta
 16.Nuqqas ta' rieda mill-Kunsill li jsir progress fir-rigward tal-Mekkaniżmu ta' Kooperazzjoni Transfruntiera (dibattitu)
 17.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 18.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura)
 19.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji
 20.Atti delegati (Artikolu 111(2) tar-Regoli ta' Proċedura)
 21.Dokumenti mressqa
 22.Spjegazzjonijiet tal-vot
 23.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 24.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 25.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Roberta METSOLA
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.02.


2. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qrat ir-riżultati tal-votazzjonijiet:

Ir-rwol tal-politika tal-iżvilupp fir-rispons għat-telf tal-bijodiversità fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, fil-kuntest tat-twettiq tal-Aġenda 2030
Rapport dwar ir-rwol tal-politika tal-iżvilupp fir-rispons għat-telf tal-bijodiversità fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, fil-kuntest tat-twettiq tal-Aġenda 2030 [2020/2274(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0404)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 8)

L-intelliġenza artifiċjali fil-liġi kriminali u l-użu tagħha mill-pulizija u l-awtoritajiet ġudizzjarji f'materji kriminali
Rapport dwar l-intelliġenza artifiċjali fil-liġi kriminali u l-użu tagħha mill-pulizija u mill-awtoritajiet ġudizzjarji f'materji kriminali [2020/2016(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0405)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 9)

L-impatt tal-vjolenza domestika u tad-drittijiet ta' kustodja fuq in-nisa u t-tfal
Rapport dwar l-impatt tal-vjolenza domestika u tad-drittijiet ta' kustodja fuq in-nisa u t-tfal [2019/2166(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteurs: Elena Kountoura u Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0406)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 10)

Qafas ta' Politika tal-UE dwar is-Sikurezza fit-Toroq 2021-2030 - Rakkomandazzjonijiet dwar il-passi li jmiss lejn "Viżjoni Żero"
Rapport dwar il-Qafas ta' Politika tal-UE dwar is-Sikurezza fit-Toroq 2021-2030 – Rakkomandazzjonijiet dwar il-passi li jmiss lejn "Viżjoni Żero" [2021/2014(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Elena Kountoura (A9-0211/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0407)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 11)

Rikostituzzjoni tal-istokkijiet tal-ħut fil-Baħar Mediterran: valutazzjoni u l-passi li jmiss
Rapport dwar ir-rikostituzzjoni tal-istokkijiet tal-ħut fil-Baħar Mediterran: valutazzjoni u l-passi li jmiss [2019/2178(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0408)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 12)

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura: sustanzi attivi, inklużi l-klorotoluron u d-difenokonażol
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0481/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0409)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 13)

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 111(3) tar-Regoli ta' Proċedura: kriterji tekniċi ta' skrinjar għad-determinazzjoni tal-kundizzjonijiet li taħthom attività ekonomika tikkwalifika bħala waħda li tikkontribwixxi b'mod sostenzjali għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima jew għall-adattament għat-tibdil fil-klima u biex jiġi determinat jekk din l-attività ekonomika tikkawżax ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali oħra
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0476/2021 u B9-0477/2021

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B9-0476/2021

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B9-0477/2021

Rifjut
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 14)

Il-futur tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Istati Uniti
Rapport dwar il-futur tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Istati Uniti [2021/2038(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Tonino Picula (A9-0250/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0410)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 15)


3. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 71 tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)

Id-deċiżjoni tal-Kumitat ITRE li jinbdew negozjati interistituzzjonali tħabbret fl-4 ta' Ottubru 2021 (punt 6 tal-Minuti tad-data 4.10.2021).

Peress li ma tressqet l-ebda talba ta' votazzjoni skont l-Artikolu 71(2), tar-Regoli ta' Proċedura, il-Kumitat kompetenti seta' jibda n-negozjati wara l-iskadenza stabbilita.


4. Soluzzjonijiet Ewropej għaż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija għan-negozji u l-konsumaturi: ir-rwol tal-effiċjenza enerġetika u tal-enerġija rinnovabbli u l-ħtieġa li jiġi indirizzat il-faqar enerġetiku (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Soluzzjonijiet Ewropej għaż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija għan-negozji u l-konsumaturi: ir-rwol tal-effiċjenza enerġetika u tal-enerġija rinnovabbli u l-ħtieġa li jiġi indirizzat il-faqar enerġetiku (2021/2904(RSP))

Kadri Simson (Membru tal-Kummissjoni) u Anže Logar (President fil-kariga tal-Kunsill) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Siegfried Mureşan f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D, Christophe Grudler f'isem il-Grupp Renew, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Joëlle Mélin f'isem il-Grupp ID, Beata Szydło f'isem il-Grupp ECR, Manon Aubry, f'isem il-Grupp The Left, Edina Tóth Membru mhux affiljata, Markus Pieper, Dan Nica, Claudia Gamon, Jordi Solé, Markus Buchheit, Robert Roos, Sira Rego, Clara Ponsatí Obiols, Pernille Weiss, Mohammed Chahim, Nicola Danti, Marie Toussaint, Georg Mayer, Grzegorz Tobiszowski, Silvia Modig, Tiziana Beghin, Cristian-Silviu Buşoi, Simona Bonafè, Pascal Canfin, Ville Niinistö, Elena Lizzi, Jessica Stegrud, Petros Kokkalis, Miroslav Radačovský, Peter Liese, Nicolás González Casares, Luis Garicano, Bas Eickhout, Filip De Man, Izabela-Helena Kloc, Marisa Matias, Kostas Papadakis, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia, Morten Petersen, Jutta Paulus, Jaak Madison, Beata Mazurek, Giorgos Georgiou, Sara Skyttedal, Niels Fuglsang, Ondřej Knotek, Bronis Ropė, Jean-Lin Lacapelle, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Paulo Rangel u Miapetra Kumpula-Natri.

PRESIDENZA: Katarina BARLEY
Viċi President

Interventi ta': Mauri Pekkarinen, Ignazio Corrao, Jörg Meuthen, Assita Kanko, Manuel Bompard, Maria da Graça Carvalho, Robert Hajšel, Martin Hojsík, Ernest Urtasun, Rosanna Conte, Anna Zalewska, Marc Botenga, Eva Maydell, Jens Geier, Linea Søgaard-Lidell, Jakop G. Dalunde, Guido Reil, Nicola Procaccini, Gheorghe Falcă, Josianne Cutajar, Andreas Glück, Ciarán Cuffe, Sylvia Limmer, Veronika Vrecionová, Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Nils Torvalds, Sara Matthieu, Silvia Sardone, Bogdan Rzońca, Adam Jarubas, Erik Bergkvist, Emma Wiesner, Thomas Waitz, Zbigniew Kuźmiuk, Tomas Tobé, Romana Jerković, Vlad-Marius Botoş, Michael Bloss, Zdzisław Krasnodębski, François-Xavier Bellamy, Ivo Hristov, María Soraya Rodríguez Ramos, Kosma Złotowski, Dolors Montserrat, Łukasz Kohut, Valter Flego, Tom Berendsen, Cyrus Engerer, Hilde Vautmans, Traian Băsescu, Carmen Avram, Frédérique Ries, Christophe Hansen, Javi López, Ondřej Kovařík, Jörgen Warborn, Petar Vitanov, Maria Spyraki, Maria Grapini, Massimiliano Salini, Estrella Durá Ferrandis, Henna Virkkunen, Nikos Androulakis, Alexander Bernhuber, Hildegard Bentele, Barbara Thaler u Luděk Niedermayer.

Interventi ta': Kadri Simson u Anže Logar.

Id-dibattitu ngħalaq.


5. L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni finali ta':

Il-futur tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Istati Uniti
Rapport dwar il-futur tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Istati Uniti [2021/2038(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Tonino Picula (A9-0250/2021).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi rigward:

Rapport ta' implimentazzjoni dwar il-Fondi Fiduċjarji tal-UE u l-Faċilità għar-Rifuġjati fit-Turkija
Rapport dwar ir-rapport ta' implimentazzjoni dwar il-Fondi Fiduċjarji tal-UE u l-Faċilità għar-Rifuġjati fit-Turkija [2020/2045(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin - Kumitat għall-Iżvilupp - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs: Milan Zver, György Hölvényi u Janusz Lewandowski (A9-0255/2021);

L-istat tal-kapaċitajiet ta' difiża ċibernetika tal-UE
Rapport dwar l-istat tal-kapaċitajiet ta' difiża ċibernetika tal-UE [2020/2256(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Urmas Paet (A9-0234/2021);

L-Artiku: opportunitajiet, tħassib u sfidi għas-sigurtà
Rapport dwar l-Artiku: opportunitajiet, tħassib u sfidi għas-sigurtà [2020/2112(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Anna Fotyga (A9-0239/2021);

Il-protezzjoni tal-persuni b'diżabilità permezz tal-petizzjonijiet: it-tagħlimiet meħuda
Rapport dwar il-protezzjoni tal-persuni b'diżabilità permezz tal-petizzjonijiet: tagħlimiet meħuda (petizzjonijiet 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0098/2015, 1140/2015, 1305/2015, 1394/2015, 0172/2016, 0857/2016, 1056/2016, 1147/2016, 0535/2017, 1077/2017, 0356/2018, 0367/2018, 0371/2018, 0530/2018, 0724/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0758/2019, 0954/2019, 1124/2019, 1170/2019, 1262/2019, 0294/2020, 0470/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 0988/2020, 1052/2020, 1139/2020, 1205/2020, 1299/2020 u 0103/2021 u oħrajn) [2020/2209(INI)] - Kumitat għall-Petizzjonijiet. Rapporteur: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sat-14.45.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 19.00 (punt 12 tal-Minuti tad-data 6.10.2021).


6. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-grupp ID ikkomunika lill-President dawn id-deċiżjonijiet li ġejjin li jemendaw il-kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet:

Kumitat ECON: Gerolf Annemans minflok Francesca Donato

Kumitat REGI: Isabella Adinolfi minflok Francesca Donato

Sottokumitat għall-Kwistjonijiet Fiskali: Gunnar Beck minflok Francesca Donato

Dawn id-deċiżjonijiet jibda jkollhom effett mid-data tal-lum.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.04.)


PRESIDENZA: Roberta METSOLA
Viċi President

7. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.01.


8. Pandora Papers: implikazzjonijiet fuq l-isforzi biex jiġu miġġielda l-ħasil tal-flus, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Pandora Papers: implikazzjonijiet fuq l-isforzi biex jiġu miġġielda l-ħasil tal-flus, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa (2021/2922(RSP))

Anže Logar (President fil-kariga tal-Kunsill) u Paolo Gentiloni (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Lídia Pereira f'isem il-Grupp PPE, Jonás Fernández f'isem il-Grupp S&D, Luis Garicano f'isem il-Grupp Renew, Yannick Jadot f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gunnar Beck f'isem il-Grupp ID, Manon Aubry, f'isem il-Grupp The Left, Sabrina Pignedoli Membru mhux affiljata, Monika Hohlmeier, Aurore Lalucq, Martin Hlaváček, Saskia Bricmont, Kateřina Konečná, Luděk Niedermayer, Biljana Borzan, Ernest Urtasun, Giorgos Georgiou, Siegfried Mureşan, Juan Fernando López Aguilar, Vlad Gheorghe, Heidi Hautala, Idoia Villanueva Ruiz, Herbert Dorfmann, Paul Tang, Marcel Kolaja, Dimitrios Papadimoulis, Eero Heinäluoma, Damien Carême, Chris MacManus, David Casa, Evelyn Regner, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Pedro Marques, Bas Eickhout, Radosław Sikorski, Mikuláš Peksa, Claude Gruffat, Javier Zarzalejos, Daniel Freund, Billy Kelleher u Patryk Jaki.

Interventi ta': Paolo Gentiloni u Anže Logar.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: is-sessjoni parzjali li jmiss.


9. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Francesca Donato ma baqgħetx membru tal-Grupp ID u ngħaqdet mal-Membri mhux afflijati b'effett li jiddekorri mid-data 6 ta' Ottubru 2021.


PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

10. Riforma tal-politika tal-UE dwar il-prattiki dwar it-taxxa dannużi (inkluża r-riforma tal-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta) (dibattitu)

Rapport dwar riforma tal-politika tal-UE dwar il-prattiki dwar it-taxxa dannużi (inkluża r-riforma tal-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta) [2020/2258(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

Aurore Lalucq ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Paolo Gentiloni (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Herbert Dorfmann f'isem il-Grupp PPE, Paul Tang f'isem il-Grupp S&D, Gilles Boyer f'isem il-Grupp Renew, David Cormand f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gunnar Beck f'isem il-Grupp ID, Eugen Jurzyca f'isem il-Grupp ECR, José Gusmão, f'isem il-Grupp The Left, Enikő Győri Membru mhux affiljata, Lídia Pereira, Jonás Fernández, Hélène Laporte, Patryk Jaki, Antoni Comín i Oliveres, Evelyn Regner, Andżelika Anna Możdżanowska, Pedro Marques, Marek Belka u Eero Heinäluoma.

Intervent ta': Paolo Gentiloni.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14 tal-Minuti tad-data 6.10.2021 (emendi); punt 4 tal-Minuti tad-data 7.10.2021 (votazzjoni finali).

Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: punt 2 tal-Minuti tad-data 7.10.2021 (emendi); punt 8 tal-Minuti tad-data 7.10.2021 (votazzjoni finali).


11. Is-sitwazzjoni attwali rigward il-pjanijiet ta' rkupru li qed jistennew approvazzjoni fl-ambitu tal-RRF (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni attwali rigward il-pjanijiet ta' rkupru li qed jistennew approvazzjoni fl-ambitu tal-RRF (2021/2911(RSP))

Paolo Gentiloni (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Siegfried Mureşan f'isem il-Grupp PPE, Eider Gardiazabal Rubial f'isem il-Grupp S&D, Luis Garicano f'isem il-Grupp Renew, Alexandra Geese f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gunnar Beck f'isem il-Grupp ID, Bogdan Rzońca f'isem il-Grupp ECR, José Gusmão, f'isem il-Grupp The Left, Lefteris Nikolaou-Alavanos Membru mhux affiljat, Andrzej Halicki, Jonás Fernández, Valérie Hayer, Gwendoline Delbos-Corfield, Hélène Laporte, Zbigniew Kuźmiuk, Mario Furore, Jan Olbrycht, Agnes Jongerius, Katalin Cseh, Damian Boeselager, Maximilian Krah u Joachim Stanisław Brudziński.

PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

Interventi ta': Enikő Győri, Andrey Novakov, Marek Belka, Dragoş Pîslaru, Daniel Freund, Andrey Slabakov, Dimitrios Papadimoulis, Antoni Comín i Oliveres, Markus Pieper, Margarida Marques, Charles Goerens, Beata Szydło, Othmar Karas, Leszek Miller, Michal Šimečka, Patryk Jaki, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Engin Eroglu, Jadwiga Wiśniewska, Krzysztof Hetman, Alin Mituța, Isabel Benjumea Benjumea, Radan Kanev u Tomislav Sokol.

Intervent ta': Paolo Gentiloni.

Id-dibattitu ngħalaq.


12. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qrat ir-riżultati tal-votazzjonijiet:

Il-futur tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Istati Uniti
Rapport dwar il-futur tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Istati Uniti [2021/2038(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Tonino Picula (A9-0250/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0410)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 15)

Rapport ta' implimentazzjoni dwar il-Fondi Fiduċjarji tal-UE u l-Faċilità għar-Rifuġjati fit-Turkija
Rapport dwar ir-rapport ta' implimentazzjoni dwar il-Fondi Fiduċjarji tal-UE u l-Faċilità għar-Rifuġjati fit-Turkija [2020/2045(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin - Kumitat għall-Iżvilupp - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs: Milan Zver, György Hölvényi u Janusz Lewandowski (A9-0255/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0411)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 16)

L-istat tal-kapaċitajiet ta' difiża ċibernetika tal-UE
Rapport dwar l-istat tal-kapaċitajiet ta' difiża ċibernetika tal-UE [2020/2256(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Urmas Paet (A9-0234/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0412)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 17)

L-Artiku: opportunitajiet, tħassib u sfidi għas-sigurtà
Rapport dwar l-Artiku: opportunitajiet, tħassib u sfidi għas-sigurtà [2020/2112(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDA

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0413)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 18)

Il-protezzjoni tal-persuni b'diżabilità permezz tal-petizzjonijiet: it-tagħlimiet meħuda
Rapport dwar il-protezzjoni tal-persuni b'diżabilità permezz tal-petizzjonijiet: tagħlimiet meħuda (petizzjonijiet 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0098/2015, 1140/2015, 1305/2015, 1394/2015, 0172/2016, 0857/2016, 1056/2016, 1147/2016, 0535/2017, 1077/2017, 0356/2018, 0367/2018, 0371/2018, 0530/2018, 0724/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0758/2019, 0954/2019, 1124/2019, 1170/2019, 1262/2019, 0294/2020, 0470/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 0988/2020, 1052/2020, 1139/2020, 1205/2020, 1299/2020 u 0103/2021 u oħrajn) [2020/2209(INI)] - Kumitat għall-Petizzjonijiet. Rapporteur: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0414)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 19)


13. Unjoni Bankarja - rapport annwali 2020 (dibattitu)

Rapport dwar l-Unjoni Bankarja – rapport annwali 2020 [2020/2122(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

Danuta Maria Hübner ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Mairead McGuinness (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Lídia Pereira f'isem il-Grupp PPE, Costas Mavrides f'isem il-Grupp S&D, Piernicola Pedicini f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gunnar Beck f'isem il-Grupp ID, Eugen Jurzyca f'isem il-Grupp ECR, Martin Schirdewan, f'isem il-Grupp The Left, Ivan Vilibor Sinčić Membru mhux affiljat, Isabel Benjumea Benjumea, Jonás Fernández, France Jamet, Michiel Hoogeveen, Mislav Kolakušić, Tomislav Sokol, Marek Belka, Gerolf Annemans, Pedro Marques, Antonio Maria Rinaldi, Paul Tang, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira u Caroline Nagtegaal.

Intervent ta': Mairead McGuinness.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14 tal-Minuti tad-data 6.10.2021 (emendi); punt 4 tal-Minuti tad-data 7.10.2021 (votazzjoni finali).

Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: punt 2 tal-Minuti tad-data 7.10.2021 (emendi); punt 8 tal-Minuti tad-data 7.10.2021 (votazzjoni finali).


14. It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi rigward:

Unjoni Bankarja - rapport annwali 2020
Rapport dwar l-Unjoni Bankarja – rapport annwali 2020 [2020/2122(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021);

Riforma tal-politika tal-UE dwar il-prattiki dwar it-taxxa dannużi (inkluża r-riforma tal-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta)
Rapport dwar riforma tal-politika tal-UE dwar il-prattiki dwar it-taxxa dannużi (inkluża r-riforma tal-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta) [2020/2258(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Aurore Lalucq (A9-0245/2021).

.Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet finali rigward:

Rapport ta' implimentazzjoni dwar il-Fondi Fiduċjarji tal-UE u l-Faċilità għar-Rifuġjati fit-Turkija
Rapport dwar ir-rapport ta' implimentazzjoni dwar il-Fondi Fiduċjarji tal-UE u l-Faċilità għar-Rifuġjati fit-Turkija [2020/2045(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin - Kumitat għall-Iżvilupp - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs: Milan Zver, György Hölvényi u Janusz Lewandowski (A9-0255/2021);

L-istat tal-kapaċitajiet ta' difiża ċibernetika tal-UE
Rapport dwar l-istat tal-kapaċitajiet ta' difiża ċibernetika tal-UE [2020/2256(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Urmas Paet (A9-0234/2021);

L-Artiku: opportunitajiet, tħassib u sfidi għas-sigurtà
Rapport dwar l-Artiku: opportunitajiet, tħassib u sfidi għas-sigurtà [2020/2112(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Anna Fotyga (A9-0239/2021);

Il-protezzjoni tal-persuni b'diżabilità permezz tal-petizzjonijiet: it-tagħlimiet meħuda
Rapport dwar il-protezzjoni tal-persuni b'diżabilità permezz tal-petizzjonijiet: tagħlimiet meħuda (petizzjonijiet 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0098/2015, 1140/2015, 1305/2015, 1394/2015, 0172/2016, 0857/2016, 1056/2016, 1147/2016, 0535/2017, 1077/2017, 0356/2018, 0367/2018, 0371/2018, 0530/2018, 0724/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0758/2019, 0954/2019, 1124/2019, 1170/2019, 1262/2019, 0294/2020, 0470/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 0988/2020, 1052/2020, 1139/2020, 1205/2020, 1299/2020 u 0103/2021 u oħrajn) [2020/2209(INI)] - Kumitat għall-Petizzjonijiet. Rapporteur: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sal-21.45.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet jitħabbru l-għada, 7 ta' Ottubru 2021 fid-09.00 (punt 2 tal-Minuti tad-data 7.10.2021)

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 20.02.)


PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President

15. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 20.32.


16. Nuqqas ta' rieda mill-Kunsill li jsir progress fir-rigward tal-Mekkaniżmu ta' Kooperazzjoni Transfruntiera (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali O-000061/2021 imressqa minn Younous Omarjee, f'isem il-Kumitat REGI, lill-Kunsill: In-nuqqas ta' rieda tal-Kunsill li jmexxi 'l quddiem il-mekkaniżmu transfruntier Ewropew (B9-0037/2021)

Krzysztof Hetman (flok l-awtur) daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Anže Logar (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Tom Berendsen f'isem il-Grupp PPE, Corina Crețu f'isem il-Grupp S&D, Sandro Gozi f'isem il-Grupp Renew, Ciarán Cuffe f'isem il-Grupp Verts/ALE, Elżbieta Kruk f'isem il-Grupp ECR, José Gusmão, f'isem il-Grupp The Left, Andrey Novakov, Nacho Sánchez Amor, Vlad-Marius Botoş, Niklas Nienaß, Pascal Arimont, Erik Bergkvist, Anne Sander, Vera Tax, Tomislav Sokol, Łukasz Kohut u Stanislav Polčák.

Intervent ta': Anže Logar.

Id-dibattitu ngħalaq.


17. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Skont l-Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura, dawn il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat tali dibattitu għal dawn il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Myanmar, inkluża s-sitwazzjoni tal-gruppi reliġjużi u etniċi (2021/2905(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, f'isem il-Grupp The Left, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Myanmar, inkluża s-sitwazzjoni tal-gruppi reliġjużi u etniċi (B9-0501/2021);

- Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Hannah Neumann, Yannick Jadot, Henrike Hahn, Jordi Solé u Mounir Satouri, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Myanmar, inkluża s-sitwazzjoni tal-gruppi reliġjużi u etniċi (B9-0502/2021);

- Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp Renew, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Myanmar, inkluża s-sitwazzjoni tal-gruppi reliġjużi u etniċi (B9-0503/2021);

- Andrea Cozzolino, Pedro Marques u Evin Incir, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Myanmar, inkluża s-sitwazzjoni tal-gruppi reliġjużi u etniċi (B9-504/2021);

- Željana Zovko, Loránt Vincze, Michael Gahler, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, David Lega, Krzysztof Hetman, Tom Vandenkendelaere, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Peter Pollák, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Maria Walsh, Vladimír Bilčík, Stanislav Polčák, Gabriel Mato, Eva Maydell, Paulo Rangel, Andrey Kovatchev, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Stelios Kympouropoulos, Antonio López-Istúriz White u Ivan Štefanec, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Myanmar, inkluża s-sitwazzjoni tal-gruppi reliġjużi u etniċi (B9-0505/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Bert-Jan Ruissen, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Alexandr Vondra, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca, Ladislav Ilčić u Raffaele Fitto, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Myanmar, inkluża s-sitwazzjoni tal-gruppi reliġjużi u etniċi (B9-0506/2021).

II.   Il-każ ta' Paul Rusesabagina fir-Rwanda (2021/2906(RSP))

- Marisa Matias, f'isem il-Grupp The Left, dwar il-każ ta' Paul Rusesabagina fir-Rwanda (B9-0500/2021);

- Dominique Bilde, f'isem il-Grupp ID, dwar il-każ ta' Paul Rusesabagina fir-Rwanda (B9-0507/2021);

- Jordi Solé, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Hannah Neumann, Katrin Langensiepen, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao u Piernicola Pedicini, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-każ ta' Paul Rusesabagina fir-Rwanda (B9-0508/2021);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Irena Joveva, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu u Dragoş Tudorache, f'isem il-Grupp Renew, dwar il-każ ta' Paul Rusesabagina fir-Rwanda (B9-0509/2021);

- Andrea Cozzolino, Pedro Marques u Kathleen Van Brempt, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-każ ta' Paul Rusesabagina fir-Rwanda (B9-0510/2021);

- Michael Gahler, David McAllister, Isabel Wiseler Lima, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, David Lega, Krzysztof Hetman, Tom Vandenkendelaere, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Loránt Vincze, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Peter Pollák, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Maria Walsh, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Gabriel Mato, Eva Maydell, Paulo Rangel, Andrey Kovatchev, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Stelios Kympouropoulos u Antonio López Istúriz White, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-każ ta' Paul Rusesabagina fir-Rwanda (B9-0513/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Jan Zahradil, Assita Kanko, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca, Ladislav Ilčić u Raffaele Fitto, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-każ ta' Paul Rusesabagina fir-Rwanda (B9-0514/2021).

III.   Il-liġi tal-istat ta' Texas (Stati Uniti tal-Amerka) dwar l-abort (2021/2910(RSP))

- Marisa Matias, f'isem il-Grupp The Left, dwar il-liġi tal-istat ta' Texas (Stati Uniti tal-Amerka) dwar l-abort (B9-0490/2021);

- Alice Kuhnke, Mounir Satouri, Daniel Freund, Marie Toussaint, Ignazio Corrao, Pierrette Herzberger-Fofana, Grace O'Sullivan, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Francisco Guerreiro, Rasmus Andresen, Yannick Jadot, Monika Vana, Terry Reintke, Rosa D'Amato, Sergey Lagodinsky, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Eleonora Evi, Henrike Hahn, Thomas Waitz, Saskia Bricmont, Jordi Solé u Sarah Wiener, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-liġi tal-istat ta' Texas (Stati Uniti tal-Amerka) dwar l-abort (B9-0491/2021);

- Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp Renew, dwar il-liġi tal-istat ta' Texas (Stati Uniti tal-Amerka) dwar l-abort (B9-0497/2021);

- Andrea Cozzolino, Pedro Marques, Heléne Fritzon u Predrag Fred Matić, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-liġi tal-istat ta' Texas (Stati Uniti tal-Amerka) dwar l-abort (B9-0498/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Alexandr Vondra, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Zdzisław Krasnodębski, Adam Bielan, Bert-Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski u Ladislav Ilčić, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-liġi tal-istat ta' Texas (Stati Uniti tal-Amerka) dwar l-abort (B9-0499/2021).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 171 tar-Regoli ta' Proċedura.


18. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1099/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-implimentazzjoni tal-aġġornamenti għall-istatistika annwali, ta' kull xahar, u fuq żmien qasir dwar l-enerġija (D075376/01 - 2021/2894(RPS) - skadenza: 22 ta' Diċembru 2021)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE;

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II, III u IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livelli massimi tar-residwi għall-aċekinoċil, il-Bacillus subtilis tar-razza IAB/BS03, l-emamektina, il-flutolanil, u l-imażamoks f'ċerti prodotti jew fuqhom (D075547/02 - 2021/2898(RPS) - skadenza: 28 ta' Novembru 2021)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI.


19. Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji

Skont l-Artikolu 31(1) u (2), tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet al-Kummissjoni Ewropea DEC 16/2021, DEC 17/2021 u DEC 18/2021 - Taqsima III - Kummissjoni.

Skont l-Artikolu 31(6), tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ddeċieda li japprova t-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea DEC 16/2021 u DEC 18/2021 - Taqsima III - Kummissjoni.

Skont l-Artikolu 32(2) u l-Artikolu 31(4), tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ddeċieda li japprova t-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea DEC 17/2021 – Taqsima III - Kummissjoni.


20. Atti delegati (Artikolu 111(2) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati ntbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2019/817 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill b'regoli dettaljati dwar l-operat tar-repożitorju ċentrali għar-rapportar u għall-istatistika (C(2021)04982 - 2021/2919(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 30 ta' Settembru 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2019/818 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill b'regoli dettaljati dwar l-operat tar-repożitorju ċentrali għar-rapportar u għall-istatistika (C(2021)04983 - 2021/2920(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 30 ta' Settembru 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2019/817 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-determinazzjoni ta' każijiet fejn id-data tal-identità tista' titqies l-istess jew simili għall-fini tad-detezzjoni ta' identitajiet multipli (C(2021)05056 - 2021/2913(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 29 ta' Settembru 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2019/818 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-determinazzjoni ta' każijiet fejn id-data tal-identità tista' titqies l-istess jew simili għall-fini tad-detezzjoni ta' identitajiet multipli (C(2021)05057 - 2021/2912(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 29 ta' Settembru 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jistabbilixxi l-laboratorju ta' referenza tal-Unjoni Ewropea għad-deni tal-Wied tar-Rift (C(2021)06673 - 2021/2889(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 17 ta' Settembru 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni tal-Kumitat: AGRI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2019/2122 fir-rigward ta' ċerti kategoriji ta' oġġetti li jippreżentaw riskju baxx, oġġetti li jkunu parti mill-bagalji personali tal-passiġġieri u annimali domestiċi eżentati mill-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntieri u li jemenda dak ir-Regolament Delegat u r-Regolament Delegat (UE) 2019/2074 fir-rigward tar-referenzi għal ċerta leġiżlazzjoni mħassra (C(2021)06723 - 2021/2891(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 21 ta' Settembru 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni tal-Kumitat: AGRI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/2035 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-regoli għall-istabbilimenti li jżommu l-annimali terrestri u l-imfaqas, u t-traċċabbiltà ta' ċerti annimali terrestri miżmuma u tal-bajd għat-tifqis (C(2021)06725 - 2021/2890(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 21 ta' Settembru 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI
opinjoni tal-Kumitat: ENVI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2019/2033 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-aġġustamenti għall-koeffiċjenti tal-fattur K "fluss tan-negozjar ta' kuljum" (K-DTF) (C(2021)06731 - 2021/2892(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 22 ta' Settembru 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2019/2033 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-metodi għall-kejl tal-fatturi-K imsemmija fl-Artikolu 15 ta' dak ir-Regolament (C(2021)06739 - 2021/2893(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 22 ta' Settembru 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2019/2033 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-ammont tal-marġni totali għall-kalkolu tal-fattur-K "marġni ċar mogħti" (K-CMG) (C(2021)06776 - 2021/2896(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 24 ta' Settembru 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2019/2033 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-kunċett ta' kontijiet segregati biex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-flus tal-klijenti fil-każ ta' falliment ta' ditta tal-investiment (C(2021)06807 - 2021/2897(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 24 ta' Settembru 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 236/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-aġġustament tal-livell limitu rilevanti għan-notifika ta' pożizzjonijiet bin-nieqes netti sinifikanti f'ishma (C(2021)06815 - 2021/2899(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 27 ta' Settembru 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness tar-Regolament (UE) 2019/452 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas għall-iskrinjar tal-investimenti diretti barranin fl-Unjoni (C(2021)06924 - 2021/2915(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 29 ta' Settembru 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA
opinjoni tal-Kumitat: ITRE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness IV tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li japplika skema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati (C(2021)06929 - 2021/2914(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 29 ta' Settembru 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2021/1529 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward tal-istabbiliment ta' ċerti objettivi speċifiċi u prijoritajiet tematiċi għall-assistenza taħt l-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA III) (C(2021)07016 - 2021/2921(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 1 ta' Ottubru 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: AFET

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2021/241 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza billi jistabbilixxi l-indikaturi komuni u l-elementi dettaljati tat-tabella ta' valutazzjoni tal-irkupru u r-reżiljenza (C(2021)08800 - 2021/2900(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment ta' 28 ta' Settembru 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG, ECON
opinjoni tal-Kumitati: EMPL (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), ENVI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), ITRE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), TRAN (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2021/241 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza bid-definizzjoni ta' metodoloġija għar-rapportar dwar in-nefqa soċjali (C(2021)08801 - 2021/2901(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment ta' 28 ta' Settembru 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG
opinjoni tal-Kumitati: ECON, EMPL (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), ENVI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), ITRE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), TRAN (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

Abbozz ta' att delegat li għalih it-terminu għall-oġġezzjonijiet ġie prorogat:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) 2019/1241 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' miżuri tekniċi għal ċertu sajd demersali u pelaġiku fil-Baħar Ċeltiku, fil-Baħar Irlandiż u fil-Punent tal-Iskozja C(2021)06042 - 2021/2846(DEA)

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 23 ta' Awwissu 2021

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahrejn supplimentari fuq talba tal-Parlament Ewropew

irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH


21. Dokumenti mressqa

Tressaq id-dokument segwenti:

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 20/2021 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N9-0059/2021 - C9-0370/2021 - 2021/2190(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG


22. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

B'mod eċċezzjonali ġew aċċettati spjegazzjonijiet tal-vot ta' tul massimu ta' 400 kelma.


23. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jinsabu fid-dokument “Riżultati tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet”, anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament. Huma indikati għal skopijiet ta' informazzjoni biss u ma jbiddlu bl-ebda mod ir-riżultat tal-votazzjoni kif imħabbra fil-plenarja.

Id-dokument jiġi aġġornat regolarment tul perjodu massimu ta' ġimagħtejn wara s-sessjoni parzjali.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-lista tal-korrezzjonijiet għall-voti u tal-intenzjonijiet tal-vot tingħalaq sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


24. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 698.067/OJJE).


25. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 21.45.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gál Kinga, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Lacapelle Jean-Lin, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Toussaint Marie, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Skużati:

Joveva Irena, Kokalari Arba, Pelletier Anne-Sophie, de la Pisa Carrión Margarita, Von Cramon-Taubadel Viola

Minħabba raġunijiet marbuta mal-pandemija tal-COVID-19, ġiet stabbilita sistema ta' votazzjoni mill-bogħod (ara d-Deċiżjoni tal-Bureau tal-20 ta' Marzu 2020 li tikkompleta d-deċiżjoni tiegħu tat-3 ta' Mejju 2004 rigward ir-regoli dwar il-votazzjonijiet). L-ismijiet tal-Membri li ħadu sehem fil-votazzjoni jinsabu fid-dokument "Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet", anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament.

Aġġornata l-aħħar: 2 ta' Frar 2022Avviż legali - Politika tal-privatezza