Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
XML 13k
Il-Ħamis, 7 ta' Ottubru 2021 - Strasburgu

4. L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet
CRE

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet finali rigward:

Unjoni Bankarja - rapport annwali 2020
Rapport dwar l-Unjoni Bankarja – rapport annwali 2020 [2020/2122(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021);

Riforma tal-politika tal-UE dwar il-prattiki dwar it-taxxa dannużi (inkluża r-riforma tal-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta)
Rapport dwar riforma tal-politika tal-UE dwar il-prattiki dwar it-taxxa dannużi (inkluża r-riforma tal-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta) [2020/2258(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Aurore Lalucq (A9-0245/2021).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi rigward:

Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Myanmar, inkluża s-sitwazzjoni tal-gruppi reliġjużi u etniċi
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa skont l-Artikolu 144(5), u l-Artikolu 132(4), tar-Regoli ta' Proċedura, li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021, B9-0505/2021 u B9-0506/2021, minn Željana Zovko, Loránt Vincze, Michael Gahler, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, David Lega, Krzysztof Hetman, Tom Vandenkendelaere, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Peter Pollák, Christian Sagartz, Tomáš Zdechovský, Maria Walsh, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Gabriel Mato, Eva Maydell, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stelios Kympouropoulos, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Janina Ochojska, Antonio López-Istúriz White u Andrey Kovatchev, f'isem il-Grupp PPE, Andrea Cozzolino, Pedro Marques u Evin Incir, f'isem il-Grupp S&D, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Svenja Hahn, Karen Melchior, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță u Ramona Strugariu, f'isem il-Grupp Renew, Heidi Hautala, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Ladislav Ilčić, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Eugen Jurzyca, Jan Zahradil, Adam Bielan, Alexandr Vondra u Assita Kanko, f'isem il-Grupp ECR, u Fabio Massimo Castaldo, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Myanmar, inkluża s-sitwazzjoni tal-gruppi reliġjużi u etniċi (2021/2905(RSP)) (RC-B9-0502/2021);

Il-liġi tal-istat ta' Texas (Stati Uniti tal-Amerka) dwar l-abort
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa skont l-Artikolu 144(5), u l-Artikolu 132(4), tar-Regoli ta' Proċedura, li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021 u B9-0498/2021, minn Andrea Cozzolino, Pedro Marques, Heléne Fritzon u Predrag Fred Matić, f'isem il-Grupp S&D, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp Renew, Alice Kuhnke, Monika Vana, Grace O’Sullivan, Diana Riba i Giner, Gwendoline Delbos-Corfield, Francisco Guerreiro, Yannick Jadot, Ignazio Corrao, Ernest Urtasun, Sylwia Spurek u Saskia Bricmont, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marisa Matias, f'isem il-Grupp The Left, u Fabio Massimo Castaldo, dwar il-liġi tal-istat ta' Texas (Stati Uniti tal-Amerka) dwar l-abort (2021/2910(RSP)) (RC-B9-0490/2021);

Is-sitwazzjoni fil-Belarussja wara sena ta' protesti u r-repressjoni vjolenti tagħhom
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa skont l-Artikolu 132(2) u (4), tar-Regoli ta' Proċedura, li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0482/2021, B9-0485/2021, B9-0488/2021 u B9-0494/2021, minn Sandra Kalniete, Michael Gahler, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Isabel Wiseler-Lima, Aušra Maldeikienė u Andrey Kovatchev, f'isem il-Grupp PPE, Pedro Marques, Tonino Picula u Robert Biedroń, f'isem il-Grupp S&D, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp Renew, Viola Von Cramon-Taubadel, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Veronika Vrecionová u Fabio Massimo Castaldo, dwar is-sitwazzjoni fil-Belarussja wara sena ta' protesti u r-repressjoni vjolenti tagħhom (2021/2881(RSP)) (RC-B9-0482/2021);

Is-sitwazzjoni umanitarja fit-Tigray
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa skont l-Artikolu 144(5), u l-Artikolu 132(4), tar-Regoli ta' Proċedura, li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0484/2021, B9-0487/2021, B9-0489/2021, B9-0492/2021, B9-0493/2021 u B9-0495/2021, minn Michael Gahler, Tom Vandenkendelaere, David McAllister, David Lega, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, György Hölvényi u Janina Ochojska, f'isem il-Grupp PPE, Pedro Marques u Maria Arena, f'isem il-Grupp S&D, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka u Nicolae Ştefănuță, f'isem il-Grupp Renew, Michèle Rivasi, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anna Fotyga, Beata Kempa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Ladislav Ilčić, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Adam Bielan, Raffaele Fitto, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski, Eugen Jurzyca, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska u Valdemar Tomaševski, f'isem il-Grupp ECR, Idoia Villanueva Ruiz, f'isem il-Grupp The Left, u Fabio Massimo Castaldo, dwar is-sitwazzjoni umanitarja fit-Tigray (2021/2902(RSP)) (RC-B9-0484/2021).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sal-11.00.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 13.00 (punt 8 tal-Minuti tad-data 7.10.2021).

Aġġornata l-aħħar: 2 ta' Frar 2022Avviż legali - Politika tal-privatezza