Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 1k
Четвъртък, 7 октомври 2021 г. - Страсбург

21. Решения за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии (член 58 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 9 септември 2021 г.)

- Преразглеждане на Финансовия регламент с оглед на влизането в сила на многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. (2021/2162(INI))
комисии: BUDG, CONT (член 58 от Правилника за дейността)
(подпомагаща: AGRI)

Последно осъвременяване: 23 май 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност