Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 7 октомври 2021 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Агенция на Европейския съюз в областта на убежището ***I (разискване)
 4.Първо гласуване
 5.Агенция на Европейския съюз в областта на убежището ***I (продължeние на разискването)
 6.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  6.1.Положението с правата на човека в Мианмар, включително положението на религиозните и етническите групи
  6.2.Случаят на Пол Русесабагина в Руанда
  6.3.Законът на щата Тексас (САЩ) относно абортите
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Обявяване на резултатите от гласуването
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Второ гласуване
 11.Състав на Парламента
 12.Позиция на Съвета на първо четене (член 63 от Правилника за дейността)
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Обявяване на резултатите от гласуването
 15.Обяснения на вот
 16.Поправки на вот и намерения за гласуване
 17.Внесени документи
 18.Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива
 19.Промени в сезирането на комисии (член 40 от Правилника за дейността)
 20.Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността)
 21.Решения за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии (член 58 от Правилника за дейността)
 22.Промяна на заглавия на доклади по собствена инициатива
 23.Петиции
 24.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 25.График на следващите заседания
 26.Закриване на заседанието
 27.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (185 kb) Присъствен списък (47 kb) Резултати от различните гласувания (243 kb) Поименни гласувания (3252 kb) 
 
Протокол (185 kb) Присъствен списък (47 kb) Резултати от различните гласувания (243 kb) Поименни гласувания (3252 kb) 
 
Протокол (82 kb) Присъствен списък (13 kb) Резултати от различните гласувания (72 kb) Поименни гласувания (96 kb) 
 
Протокол (297 kb) Присъствен списък (86 kb) Резултати от различните гласувания (181 kb) Поименни гласувания (594 kb) 
Последно осъвременяване: 23 май 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност