Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 3.Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο ***I (συζήτηση)
 4.Πρώτη ψηφοφορία
 5.Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο ***I (συνέχεια της συζήτησης)
 6.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
6.1.H κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων
  
6.2.Η υπόθεση του Paul Rusesabagina στη Ρουάντα
  
6.3.Ο νόμος για τις αμβλώσεις στο Τέξας, ΗΠΑ
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Δεύτερη ψηφοφορία
 11.Σύνθεση του Σώματος
 12.Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (άρθρο 63 του Κανονισμού)
 13.Επανάληψη της συνεδρίασης
 14.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 15.Αιτιολογήσεις ψήφου
 16.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 17.Κατάθεση εγγράφων
 18.Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας
 19.Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 40 του Κανονισμού)
 20.Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού)
 21.Αποφάσεις εφαρμογής της κοινής διαδικασίας επιτροπών (άρθρο 58 του Κανονισμού)
 22.Τροποποίηση τίτλων εκθέσεων πρωτοβουλίας
 23.Αναφορές
 24.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 25.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 27.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (183 kb) Κατάσταση παρόντων (47 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (245 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (3252 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (183 kb) Κατάσταση παρόντων (47 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (245 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (3252 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (85 kb) Κατάσταση παρόντων (13 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (84 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (96 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (296 kb) Κατάσταση παρόντων (86 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (190 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (595 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 2 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου