Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2041(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0265/2021

Debatter :

PV 19/10/2021 - 9
CRE 19/10/2021 - 9

Omröstningar :

PV 20/10/2021 - 2
PV 21/10/2021 - 2
CRE 21/10/2021 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2021)0431

Protokoll
XML 10k
Onsdagen den 20 oktober 2021 - Strasbourg

2. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Politiska förbindelser och samarbete mellan EU och Taiwan
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om politiska förbindelser och samarbete mellan EU och Taiwan [2021/2041(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Charlie Weimers (A9-0265/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0265)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

Jord till bord-strategin
Betänkande om från jord till bord-strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem [2020/2260(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Anja Hazekamp och Herbert Dorfmann (A9-0271/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0425)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

Sysselsättnings- och socialpolitik i euroområdet 2021
Betänkande om sysselsättning och socialpolitik i euroområdet 2021 [2021/2062(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Lina Gálvez Muñoz (A9-0274/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0426)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

Skydd av arbetstagare mot asbest
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om skydd av arbetstagare mot asbest [2019/2182(INL)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Nikolaj Villumsen (A9-0275/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0427)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

Europas medier i det digitala decenniet: en handlingsplan för att stödja återhämtning och omvandling
Betänkande om Europas medier i det digitala decenniet: en handlingsplan för att stödja återhämtning och omvandling [2021/2017(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Dace Melbārde (A9-0278/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0428)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

Effektiviteten i medlemsstaternas användning av medlen från EU:s solidaritetsfond vid naturkatastrofer
Betänkande om effektiviteten i medlemsstaternas användning av medlen från EU:s solidaritetsfond vid naturkatastrofer [2020/2127(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Corina Crețu (A9-0273/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0429)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

Situationen för kulturarbetare och den kulturella återhämtningen i EU
Betänkande om situationen för kulturarbetare och den kulturella återhämtningen i EU [2020/2261(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Monica Semedo (A9-0283/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0430)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

Senaste uppdatering: 24 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy