Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 5k
Keskiviikko 20. lokakuuta 2021 - Strasbourg

4. Eurooppa-neuvoston 21.−22. lokakuuta 2021 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 21.−22. lokakuuta 2021 pidettävän kokouksen valmistelu (2021/2888(RSP))

Anže Logar (neuvoston puheenjohtaja) ja Ursula von der Leyen (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Esther de Lange PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Stéphane Séjourné Renew-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zanni ID-ryhmän puolesta, Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta, Manon Aubry The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Antoni Comín i Oliveres, Siegfried Mureşan, Ismail Ertug, Luis Garicano, Jordi Solé, Jérôme Rivière, Beata Szydło, Pernando Barrena Arza, Kinga Gál, Dolors Montserrat, Heléne Fritzon, Ilhan Kyuchyuk, Harald Vilimsky, Johan Van Overtveldt, Chris MacManus, Ivan Vilibor Sinčić, François-Xavier Bellamy, Javier Moreno Sánchez, Hilde Vautmans, Joachim Kuhs, Robert Roos, Mario Furore, Luděk Niedermayer, Brando Benifei, Isabella Tovaglieri, Geert Bourgeois, Mislav Kolakušić, Benoît Lutgen, Jens Geier, Anna Fotyga, Karlo Ressler, Robert Biedroń, Seán Kelly, Agnes Jongerius, Lefteris Christoforou, Carlos Zorrinho, Cristian-Silviu Buşoi, Victor Negrescu, Anna Zalewska, Patrizia Toia, Andreas Schieder ja Tanja Fajon.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) ja Anže Logar.

Puheenvuorot: Antoni Comín i Oliveres ja Luis Garicano esittivät henkilökohtaisen lausuman.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 24. helmikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö