Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2667(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000065/2021 (B9-0039/2021)

Debatter :

PV 20/10/2021 - 5
PV 20/10/2021 - 7
CRE 20/10/2021 - 5
CRE 20/10/2021 - 7

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
XML 6k
Onsdagen den 20 oktober 2021 - Strasbourg

5. FN:s klimatkonferens i Glasgow, Storbritannien (COP26) (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande O-000065/2021 från Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska och Petros Kokkalis, för ENVI-utskottet, till rådet: FN:s klimatkonferens 2021 (COP26) i Glasgow (Förenade kungariket) (B9-0039/2021)

Fråga för muntligt besvarande O-000066/2021 från Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska och Petros Kokkalis, för ENVI-utskottet, till kommissionen: FN:s klimatkonferens 2021 (COP26) i Glasgow (Förenade kungariket) (B9-0040/2021)

Bas Eickhout utvecklade frågorna för ENVI-utskottet.

Anže Logar (rådets tjänstgörande ordförande) och Virginijus Sinkevičius (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

Talare: Lídia Pereira för PPE-gruppen, Javi López för S&D-gruppen, Nils Torvalds för Renew-gruppen, Pär Holmgren för Verts/ALE-gruppen, Silvia Sardone för ID-gruppen, Anna Zalewska för ECR-gruppen, Petros Kokkalis, för The Left-gruppen, Edina Tóth, grupplös, Peter Liese, Mohammed Chahim, Morten Petersen, Yannick Jadot, Paolo Borchia, Alexandr Vondra, Silvia Modig, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Hildegard Bentele, Jytte Guteland, Nicolae Ştefănuță, Jutta Paulus, Aurélia Beigneux, Grzegorz Tobiszowski, Idoia Villanueva Ruiz, Márton Gyöngyösi, Jessica Polfjärd, Simona Bonafè, Emma Wiesner, Ville Niinistö, Sylvia Limmer, Christophe Hansen, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Marie Toussaint, Marco Dreosto, Pernille Weiss, Niels Fuglsang, Linea Søgaard-Lidell, Michael Bloss, Maria da Graça Carvalho, Petar Vitanov, Claudia Gamon, Sara Matthieu och Cristian-Silviu Buşoi.

(Fortsättning på debatten: punkt 7 i protokollet av den 20.10.2021)

Senaste uppdatering: 24 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy