Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 2k
Onsdag den 20. oktober 2021 - Strasbourg

6. Første afstemningsrunde
CRE

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

Udkast til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2022 – alle sektioner

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2022 – alle sektioner
Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2022 [11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: Karlo Ressler og Damian Boeselager (A9-0281/2021).

Afstemningen ville være åben til kl. 14.15.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 19.00 (punkt 16 i protokollen af 20.10.2021).

Seneste opdatering: 24. februar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik