Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Streda, 20. októbra 2021 - Štrasburg

6. Prvé hlasovanie
CRE

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2022 – všetky oddiely;

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2022 – všetky oddiely
Správa o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2022 [11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Karlo Ressler a Damian Boeselager (A9-0281/2021).

Hlasovať je možné do 14.15 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 19.00 h (bod 16 zápisnice zo dňa 20.10.2021).

Posledná úprava: 24. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia