Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 2k
Onsdagen den 20 oktober 2021 - Strasbourg

6. Första omröstningsomgången
CRE

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande:

Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022 – alla avsnitt;

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022 – alla avsnitt
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022 [11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Karlo Ressler och Damian Boeselager (A9-0281/2021).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 14.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 19.00 (punkt 16 i protokollet av den 20.10.2021).

Senaste uppdatering: 24 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy