Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2667(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000065/2021 (B9-0039/2021)

Разисквания :

PV 20/10/2021 - 5
PV 20/10/2021 - 7
CRE 20/10/2021 - 5
CRE 20/10/2021 - 7

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
XML 7k
Сряда, 20 октомври 2021 г. - Страсбург

7. Конференция на ООН относно изменението на климата в Глазгоу, Обединено кралство (26-а конференция на страните по РКООНИК) (продължeние на разискването)
CRE

Въпрос с искане за устен отговор O-000065/2021, зададен от Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska и Petros Kokkalis, от името на комисия ENVI, към Съвета: Конференция на ООН по изменението на климата (COP26) в Глазгоу, Обединено кралство, 2021 г. (B9-0039/2021)

Въпрос с искане за устен отговор O-000066/2021, зададен от Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska и Petros Kokkalis, от името на комисия ENVI, към Комисията: Конференция на ООН по изменението на климата (COP26) в Глазгоу, Обединено кралство, 2021 г. (B9-0040/2021)

(Начало на разискването: точка 5 от протокола от 20.10.2021 г.)

Изказаха се Miapetra Kumpula-Natri, Charles Goerens, Margrete Auken, Daniel Buda, Romana Jerković, Ulrike Müller, Ciarán Cuffe, Željana Zovko, Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Evi, Agnès Evren, Karin Karlsbro, Karima Delli, Seán Kelly, Valter Flego, Maria Spyraki и Barry Andrews.

Изказаха се Virginijus Sinkevičius (член на Комисията) и Anže Logar (действащ председател на Съвета).

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 136, параграф 5 от Правилника за дейността, за приключване на разискванията:

- Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Catherine Griset и Petros Kokkalis, от името на комисията ENVI, относно конференцията на ООН по изменението на климата за 2021 г., която се провежда в Глазгоу, Обединеното кралство (COP26) (2021/2667(RSP)) (B9-0521/2021).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 19 от протокола от 20.10.2021 г. (изменения); точка 5 от протокола от 21.10.2021 г. (окончателно гласуване).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 2 от протокола от 21.10.2021 г. (изменения); точка 10 от протокола от 21.10.2021 г. (окончателно гласуване).

(Заседанието е прекъснато в 13.34 ч.)

Последно осъвременяване: 24 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност