Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2667(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000065/2021 (B9-0039/2021)

Debatter :

PV 20/10/2021 - 5
PV 20/10/2021 - 7
CRE 20/10/2021 - 5
CRE 20/10/2021 - 7

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
XML 6k
Onsdagen den 20 oktober 2021 - Strasbourg

7. FN:s klimatkonferens i Glasgow, Storbritannien (COP26) (fortsättning på debatten)
CRE

Fråga för muntligt besvarande O-000065/2021 från Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska och Petros Kokkalis, för ENVI-utskottet, till rådet: FN:s klimatkonferens 2021 (COP26) i Glasgow (Förenade kungariket) (B9-0039/2021)

Fråga för muntligt besvarande O-000066/2021 från Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska och Petros Kokkalis, för ENVI-utskottet, till kommissionen: FN:s klimatkonferens 2021 (COP26) i Glasgow (Förenade kungariket) (B9-0040/2021)

(Första delen av debatten: punkt 5 i protokollet av den 20.10.2021)

Talare: Miapetra Kumpula-Natri, Charles Goerens, Margrete Auken, Daniel Buda, Romana Jerković, Ulrike Müller, Ciarán Cuffe, Željana Zovko, Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Evi, Agnès Evren, Karin Karlsbro, Karima Delli, Seán Kelly, Valter Flego, Maria Spyraki och Barry Andrews.

Talare: Virginijus Sinkevičius (ledamot av kommissionen) och Anže Logar (rådets tjänstgörande ordförande).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 136.5 i arbetsordningen):

- Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Catherine Griset och Petros Kokkalis, för ENVI-utskottet, om FN:s klimatkonferens 2021 i Glasgow, Storbritannien (COP26) (2021/2667(RSP)) (B9-0521/2021).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 19 i protokollet av den 20.10.2021 (ändringsförslag), punkt 5 i protokollet av den 21.10.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 2 i protokollet av den 21.10.2021 (ändringsförslag), punkt 10 i protokollet av den 21.10.2021 (slutomröstning).

(Sammanträdet avbröts kl. 13.34.)

Senaste uppdatering: 24 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy