Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2006(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0277/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0277/2021

Συζήτηση :

PV 20/10/2021 - 12
CRE 20/10/2021 - 12

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2021 - 2
PV 21/10/2021 - 10
CRE 21/10/2021 - 2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0436

Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 - Στρασβούργο

12. Μια στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου [2021/2006(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Μαρία Σπυράκη (A9-0277/2021)

Η Μαρία Σπυράκη παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Cristian-Silviu Buşoi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE) και Asger Christensen (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI).

Παρεμβαίνει η Kadri Simson (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marcos Ros Sempere, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Martin Hojsík, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Jutta Paulus, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sylvia Limmer, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Anna Zalewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Mick Wallace, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Colm Markey, Nicolás González Casares, Mauri Pekkarinen, Herbert Dorfmann, Tiemo Wölken, Elena Lizzi, Norbert Lins και Liudas Mažylis.

Παρεμβαίνουν οι Kadri Simson και Μαρία Σπυράκη.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.10.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2021 (τροπολογίες)· σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2021 (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 24 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου