Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 3k
Středa, 20. října 2021 - Štrasburk

13. První výročí faktického zákazu umělého přerušení těhotenství v Polsku (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: První výročí faktického zákazu umělého přerušení těhotenství v Polsku (2021/2925(RSP))

Anže Logar (úřadující předseda Rady) a Helena Dalli (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska za skupinu PPE, Predrag Fred Matić za skupinu S&D, Karen Melchior za skupinu Renew, Sylwia Spurek za skupinu Verts/ALE, Nicolaus Fest za skupinu ID, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Malin Björk za skupinu The Left, Balázs Hidvéghi – nezařazený poslanec, Nathalie Colin-Oesterlé, Robert Biedroń (předsedající připomněla ustanovení čl. 10 odst. 3 jednacího řádu), Michal Šimečka, Gwendoline Delbos-Corfield, Beata Mazurek, Eugenia Rodríguez Palop, Jiří Pospíšil, Heléne Fritzon, Samira Rafaela, Diana Riba i Giner, Izabela-Helena Kloc, Sirpa Pietikäinen, Evelyn Regner, Chrysoula Zacharopoulou a Róża Thun und Hohenstein.

Vystoupili: Helena Dalli a Anže Logar.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 132 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.

Poslední aktualizace: 24. února 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí