Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 3k
Kolmapäev, 20. oktoober 2021 - Strasbourg

13. Poola de facto abordikeelu esimene aastapäev (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Poola de facto abordikeelu esimene aastapäev (2021/2925(RSP))

Anže Logar (nõukogu eesistuja) ja Helena Dalli (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Elżbieta Katarzyna Łukacijewska fraktsiooni PPE nimel, Predrag Fred Matić fraktsiooni S&D nimel, Karen Melchior fraktsiooni Renew nimel, Sylwia Spurek fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nicolaus Fest fraktsiooni ID nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Malin Björk fraktsiooni The Left nimel, Balázs Hidvéghi (fraktsioonilise kuuluvuseta), Nathalie Colin-Oesterlé, Robert Biedroń (juhataja tuletas meelde kodukorra artikli 10 lõike 3 sätteid), Michal Šimečka, Gwendoline Delbos-Corfield, Beata Mazurek, Eugenia Rodríguez Palop, Jiří Pospíšil, Heléne Fritzon, Samira Rafaela, Diana Riba i Giner, Izabela-Helena Kloc, Sirpa Pietikäinen, Evelyn Regner, Chrysoula Zacharopoulou ja Róża Thun und Hohenstein.

Sõna võtsid Helena Dalli ja Anže Logar.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.

Viimane päevakajastamine: 24. veebruar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika