Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 3k
Woensdag 20 oktober 2021 - Straatsburg

13. Eerste herdenkingsdag van het feitelijke verbod op abortus in Polen (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Eerste herdenkingsdag van het feitelijke verbod op abortus in Polen (2021/2925(RSP))

Anže Logar (fungerend voorzitter van de Raad) en Helena Dalli (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, namens de PPE-Fractie, Predrag Fred Matić, namens de S&D-Fractie, Karen Melchior, namens de Renew-Fractie, Sylwia Spurek, namens de Verts/ALE-Fractie, Nicolaus Fest, namens de ID-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Malin Björk, namens de Fractie The Left, Balázs Hidvéghi, niet-fractiegebonden lid, Nathalie Colin-Oesterlé, Robert Biedroń (de Voorzitter wijst op de bepalingen van artikel 10, lid 3, van het Reglement), Michal Šimečka, Gwendoline Delbos-Corfield, Beata Mazurek, Eugenia Rodríguez Palop, Jiří Pospíšil, Heléne Fritzon, Samira Rafaela, Diana Riba i Giner, Izabela-Helena Kloc, Sirpa Pietikäinen, Evelyn Regner, Chrysoula Zacharopoulou en Róża Thun und Hohenstein.

Het woord wordt gevoerd door Helena Dalli en Anže Logar.

De overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.

Laatst bijgewerkt op: 24 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid