Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 3k
Środa, 20 października 2021 r. - Strasburg

13. Pierwsza rocznica faktycznego zakazu aborcji w Polsce (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Pierwsza rocznica faktycznego zakazu aborcji w Polsce (2021/2925(RSP))

Anže Logar (urzędujący przewodniczący Rady) i Helena Dalli (członkini Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska w imieniu grupy PPE, Predrag Fred Matić w imieniu grupy S&D, Karen Melchior w imieniu grupy Renew, Sylwia Spurek w imieniu grupy Verts/ALE, Nicolaus Fest w imieniu grupy ID, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Malin Björk w imieniu grupy The Left, Balázs Hidvéghi (niezrzeszony), Nathalie Colin-Oesterlé, Robert Biedroń (przewodnicząca przypomniała przepisy art. 10 ust. 3 Regulaminu), Michal Šimečka, Gwendoline Delbos-Corfield, Beata Mazurek, Eugenia Rodríguez Palop, Jiří Pospíšil, Heléne Fritzon, Samira Rafaela, Diana Riba i Giner, Izabela-Helena Kloc, Sirpa Pietikäinen, Evelyn Regner, Chrysoula Zacharopoulou i Róża Thun und Hohenstein.

Głos zabrali Helena Dalli i Anže Logar.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.

Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności