Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 3k
Miercuri, 20 octombrie 2021 - Strasbourg

13. Un an de la interzicerea de facto a avortului în Polonia (dezbatere)
Stenograma

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Un an de la interzicerea de facto a avortului în Polonia (2021/2925(RSP))

Anže Logar (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Helena Dalli (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, în numele Grupului PPE, Predrag Fred Matić, în numele Grupului S&D, Karen Melchior, în numele Grupului Renew, Sylwia Spurek, în numele Grupului Verts/ALE, Nicolaus Fest, în numele Grupului ID, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Malin Björk, în numele Grupului The Left, Balázs Hidvéghi, neafiliat, Nathalie Colin-Oesterlé, Robert Biedroń (Președinta a reamintit dispozițiile articolului 10 alineatul (3) din Regulamentul de procedură), Michal Šimečka, Gwendoline Delbos-Corfield, Beata Mazurek, Eugenia Rodríguez Palop, Jiří Pospíšil, Heléne Fritzon, Samira Rafaela, Diana Riba i Giner, Izabela-Helena Kloc, Sirpa Pietikäinen, Evelyn Regner, Chrysoula Zacharopoulou și Róża Thun und Hohenstein.

Au intervenit Helena Dalli și Anže Logar.

Propunerile de rezoluție ce urmează a fi depuse în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.

Ultima actualizare: 24 februarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate