Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 3k
Streda, 20. októbra 2021 - Štrasburg

13. Prvé výročie de facto zákazu umelého prerušenia tehotenstva v Poľsku (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Prvé výročie de facto zákazu umelého prerušenia tehotenstva v Poľsku (2021/2925(RSP))

Anže Logar (úradujúci predseda Rady) a Helena Dalli (členka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska v mene skupiny PPE, Predrag Fred Matić v mene skupiny S&D, Karen Melchior v mene skupiny Renew, Sylwia Spurek v mene skupiny Verts/ALE, Nicolaus Fest v mene skupiny ID, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Malin Björk, v mene skupiny The Left, Balázs Hidvéghi – nezaradený poslanec, Nathalie Colin-Oesterlé, Robert Biedroń (predsedajúca pripomenula ustanovenia článku 10 ods. 3 rokovacieho poriadku), Michal Šimečka, Gwendoline Delbos-Corfield, Beata Mazurek, Eugenia Rodríguez Palop, Jiří Pospíšil, Heléne Fritzon, Samira Rafaela, Diana Riba i Giner, Izabela-Helena Kloc, Sirpa Pietikäinen, Evelyn Regner, Chrysoula Zacharopoulou a Róża Thun und Hohenstein.

Vystúpili: Helena Dalli a Anže Logar.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.

Posledná úprava: 24. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia