Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 3k
Сряда, 20 октомври 2021 г. - Страсбург

14. Увеличаване на усилията за борба с изпирането на пари (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Увеличаване на усилията за борба с изпирането на пари (2021/2909(RSP))

Mairead McGuinness (член на Комисията) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказаха се Markus Ferber, от името на групата PPE, Eero Heinäluoma, от името на групата S&D, Ramona Strugariu, от името на групата Renew, Mikuláš Peksa, от името на групата Verts/ALE, Antonio Maria Rinaldi, от името на групата ID, José Gusmão, от името на групата The Left, Laura Ferrara, независим член на ЕП, Lídia Pereira, Juan Fernando López Aguilar, Billy Kelleher, Claude Gruffat, Gunnar Beck, Javier Zarzalejos, Paul Tang, Ralf Seekatz, Цветелина Пенкова, Емил Радев и Angelika Winzig.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Изказаха се Frances Fitzgerald и Othmar Karas.

Изказа се Mairead McGuinness.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 24 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност