Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 3k
Środa, 20 października 2021 r. - Strasburg

14. Wzmożenie wysiłków na rzecz zwalczania prania pieniędzy (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Wzmożenie wysiłków na rzecz zwalczania prania pieniędzy (2021/2909(RSP))

Mairead McGuinness (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Markus Ferber w imieniu grupy PPE, Eero Heinäluoma w imieniu grupy S&D, Ramona Strugariu w imieniu grupy Renew, Mikuláš Peksa w imieniu grupy Verts/ALE, Antonio Maria Rinaldi w imieniu grupy ID, José Gusmão w imieniu grupy The Left, Laura Ferrara niezrzeszona, Lídia Pereira, Juan Fernando López Aguilar, Billy Kelleher, Claude Gruffat, Gunnar Beck, Javier Zarzalejos, Paul Tang, Ralf Seekatz, Tsvetelina Penkova, Emil Radev i Angelika Winzig.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Frances Fitzgerald i Othmar Karas.

Głos zabrała Mairead McGuinness.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności