Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 3k
Streda, 20. októbra 2021 - Štrasburg

14. Zvýšené úsilie v boji proti praniu špinavých peňazí (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Zvýšené úsilie v boji proti praniu špinavých peňazí (2021/2909(RSP))

Mairead McGuinness (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Markus Ferber v mene skupiny PPE, Eero Heinäluoma v mene skupiny S&D, Ramona Strugariu v mene skupiny Renew, Mikuláš Peksa v mene skupiny Verts/ALE, Antonio Maria Rinaldi v mene skupiny ID, José Gusmão, v mene skupiny The Left, Laura Ferrara – nezaradená poslankyňa, Lídia Pereira, Juan Fernando López Aguilar, Billy Kelleher, Claude Gruffat, Gunnar Beck, Javier Zarzalejos, Paul Tang, Ralf Seekatz, Tsvetelina Penkova, Emil Radev a Angelika Winzig.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Frances Fitzgerald a Othmar Karas.

V rozprave vystúpila Mairead McGuinness.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 24. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia