Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 3.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 4.Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης και 22ας Οκτωβρίου 2021 (συζήτηση)
 5.Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή που θα πραγματοποιηθεί το 2021 στη Γλασκόβη του Ηνωμένου Βασιλείου (COP26) (συζήτηση)
 6.Πρώτη ψηφοφορία
 7.Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή που θα πραγματοποιηθεί το 2021 στη Γλασκόβη του Ηνωμένου Βασιλείου (COP26) (συνέχεια της συζήτησης)
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Βραβείο Ζαχάρωφ 2021 (ανακοίνωση του βραβευθέντος)
 10.Η άνοδος της ακροδεξιάς και του ρατσισμού στην Ευρώπη (υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων στη Ρώμη) (συζήτηση)
 11.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 12.Μια στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου (συζήτηση)
 13.Ένας χρόνος από τη de facto απαγόρευση της άμβλωσης στην Πολωνία (συζήτηση)
 14.Αύξηση των προσπαθειών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (συζήτηση)
 15.Παγκόσμιες φορολογικές συμφωνίες που πρόκειται να εγκριθούν στη σύνοδο κορυφής της G20 στη Ρώμη, 30-31 Οκτωβρίου (συζήτηση)
 16.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 17.Παγκόσμιες φορολογικές συμφωνίες που πρόκειται να εγκριθούν στη σύνοδο κορυφής της G20 στη Ρώμη, 30-31 Οκτωβρίου (συνέχεια της συζήτησης)
 18.Επανάληψη της συνεδρίασης
 19.Δεύτερη ψηφοφορία
 20.Επανάληψη της συνεδρίασης
 21.Επαναπροωθήσεις στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ (συζήτηση)
 22.Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Αϊτή μετά τον πρόσφατο σεισμό (συζήτηση)
 23.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 24.Κατάθεση εγγράφων
 25.Αιτιολογήσεις ψήφου
 26.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 27.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 28.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (173 kb) Κατάσταση παρόντων (55 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (457 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (15242 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (173 kb) Κατάσταση παρόντων (55 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (457 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (15242 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (85 kb) Κατάσταση παρόντων (14 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (104 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (288 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (302 kb) Κατάσταση παρόντων (91 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (257 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (2382 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 24 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου