Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 20 oktober 2021 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 4.Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 21-22 oktober 2021 (debatt)
 5.FN:s klimatkonferens i Glasgow, Storbritannien (COP26) (debatt)
 6.Första omröstningsomgången
 7.FN:s klimatkonferens i Glasgow, Storbritannien (COP26) (fortsättning på debatten)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Sacharovpriset 2021 (tillkännagivande av pristagaren)
 10.Den ökande högerextremismen och rasismen i Europa (mot bakgrund av den senaste tidens händelser i Rom) (debatt)
 11.Utskottens och delegationernas sammansättning
 12.En EU-strategi för att minska metanutsläppen (debatt)
 13.Den första årsdagen för de facto-förbudet mot aborter i Polen (debatt)
 14.Ökade insatser för att bekämpa penningtvätt (debatt)
 15.Globala skatteavtal som ska godkännas vid G20-toppmötet i Rom den 30–31 oktober (debatt)
 16.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 17.Globala skatteavtal som ska godkännas vid G20-toppmötet i Rom den 30–31 oktober (fortsättning på debatten)
 18.Återupptagande av sammanträdet
 19.Andra omröstningsomgången
 20.Återupptagande av sammanträdet
 21.Direktavvisningar vid EU:s yttre gräns (debatt)
 22.Den humanitära situationen i Haiti efter den senaste jordbävningen (debatt)
 23.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 24.Inkomna dokument
 25.Röstförklaringar
 26.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde
 28.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (152 kb) Närvarolista (55 kb) Omröstningsresultat (411 kb) Omröstningar med namnupprop (15242 kb) 
 
Protokoll (152 kb) Närvarolista (55 kb) Omröstningsresultat (411 kb) Omröstningar med namnupprop (15242 kb) 
 
Protokoll (77 kb) Närvarolista (13 kb) Omröstningsresultat (97 kb) Omröstningar med namnupprop (289 kb) 
 
Protokoll (276 kb) Närvarolista (80 kb) Omröstningsresultat (212 kb) Omröstningar med namnupprop (2372 kb) 
Senaste uppdatering: 24 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy