Index 
Jegyzőkönyv
XML 154kPDF 288kWORD 77k
2021. október 20., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A szavazás eredményének bejelentése
 3.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 71. cikke) (intézkedések)
 4.Az Európai Tanács 2021. október 21–22-i ülésének előkészítése (vita)
 5.Az ENSZ Glasgow-ban (Egyesült Királyság) megrendezendő éghajlatváltozási konferenciája (COP26) (vita)
 6.Első szavazási kör
 7.Az ENSZ Glasgow-ban (Egyesült Királyság) megrendezendő éghajlatváltozási konferenciája (COP26) (a vita folytatása)
 8.Az ülés folytatása
 9.Szaharov-díj 2021 (a díjazott kihirdetése)
 10.A jobboldali extrémizmus és a rasszizmus Európában tapasztalható fokozódásáról (a Rómában történt közelmúltbeli események kapcsán) (vita)
 11.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 12.A metánkibocsátás csökkentésére irányuló uniós stratégia (vita)
 13.A tényleges abortusztilalom első évfordulója Lengyelországban (vita)
 14.A pénzmosás elleni küzdelemre irányuló fokozott erőfeszítések (vita)
 15.A 2021. október 30–31-én Rómában sorra kerülő G20-csúcstalálkozón jóváhagyandó globális adómegállapodások (vita)
 16.A szavazás eredményének bejelentése
 17.A 2021. október 30–31-én Rómában sorra kerülő G20-csúcstalálkozón jóváhagyandó globális adómegállapodások (a vita folytatása)
 18.Az ülés folytatása
 19.Második szavazási kör
 20.Az ülés folytatása
 21.Az EU külső határainál történő visszafordítások (vita)
 22.A Haitin uralkodó humanitárius helyzet a közelmúltbeli földrengést követően (vita)
 23.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)
 24.Dokumentumok benyújtása
 25.A szavazáshoz fűzött indokolások
 26.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 27.A következő ülésnap napirendje
 28.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Roberta METSOLA alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa az alábbiról tartott szavazás eredményét:

Az EU és Tajvan közötti politikai kapcsolatok és együttműködés
Jelentés az Európai Parlamentnek a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az EU és Tajvan közötti politikai kapcsolatokról és együttműködésről szóló ajánlásáról [2021/2041(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Charlie Weimers (A9-0265/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0265)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

Az „a termelőtől a fogyasztóig” stratégia
Jelentés a tisztességes, egészséges és környezetbarát élelmiszerrendszerre irányuló, „a termelőtől a fogyasztóig” elnevezésű stratégiáról [2020/2260(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadók: Anja Hazekamp és Herbert Dorfmann (A9-0271/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2021)0425)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

Az euróövezet 2021. évi foglalkoztatási és szociálpolitikája
Jelentés az euróövezet 2021. évi foglalkoztatási és szociálpolitikájáról [2021/2062(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Lina Gálvez Muñoz (A9-0274/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2021)0426)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A munkavállalók azbeszttel szembeni védelme
Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a munkavállalók azbeszttel szembeni védelméről [2019/2182(INL)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Nikolaj Villumsen (A9-0275/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2021)0427)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

Az európai média a digitális évtizedben
Jelentés „Az európai média a digitális évtizedben: a helyreállítást és átalakulást támogató cselekvési terv” címmel [2021/2017(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Dace Melbārde (A9-0278/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2021)0428)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A Szolidaritási Alapból származó uniós pénzeszközök tagállamok általi, természeti katasztrófák esetén történő felhasználásának hatékonysága
Jelentés a Szolidaritási Alapból származó uniós pénzeszközök tagállamok általi, természeti katasztrófák esetén történő felhasználásának hatékonyságáról [2020/2127(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Corina Crețu (A9-0273/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2021)0429)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A művészek helyzete és a kulturális fellendülés az EU-ban
Jelentés az „A művészek helyzete és a kulturális fellendülés az EU-ban” című dokumentumról [2020/2261(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Monica Semedo (A9-0283/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2021)0430)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)


3. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 71. cikke) (intézkedések)

Az AGRI, IMCO, LIBE, ITRE és JURI bizottságok határozatait, miszerint intézményközi tárgyalásokat kezdenek, 2021. október 18-án jelentették be (2021.10.18-i jegyzőkönyv, 8. pont ).

Az eljárási szabályzat 71. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Verts/ALE és a The Left képviselőcsoport két, parlamenti szavazásra bocsátásra irányuló kérelemet nyújtott be a LIBE bizottság alábbi határozataira vonatkozóan:

- Az (EU) 2016/794 rendelet módosítása az Europol és magánfelek közötti együttműködése, a bűnügyi nyomozások támogatása során a személyes adatok Europol általi kezelése, valamint az Europol kutatásban és innovációban betöltött szerepe tekintetében (2020/0349(COD));

- A rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról szóló (EU) 2018/1862 rendeletnek a figyelmeztető jelzések Europol általi bevitele tekintetében történő módosítása (2020/0350(COD)).

A szavazásra holnap, 2021. október 21-én kerül sor a 9.45-től 11 óráig sorra kerülő első szavazási körben.

További, szavazásra bocsátásra irányuló kérelmet a többi határozatra vonatkozóan az eljárási szabályzat 71. cikke (2) bekezdésének megfelelően nem nyújtottak be, így az illetékes bizottságok megkezdhették a tárgyalásokat a meghatározott határidő lejártát követően.


4. Az Európai Tanács 2021. október 21–22-i ülésének előkészítése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2021. október 21–22-i ülésének előkészítése (2021/2888(RSP))

Anže Logar (a Tanács soros elnöke) és Ursula von der Leyen (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Esther de Lange, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Stéphane Séjourné, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Raffaele Fitto, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Manon Aubry, a The Left képviselőcsoport nevében, Antoni Comín i Oliveres, független, Siegfried Mureşan, Ismail Ertug, Luis Garicano, Jordi Solé, Jérôme Rivière, Beata Szydło, Pernando Barrena Arza, Kinga Gál, Dolors Montserrat, Heléne Fritzon, Ilhan Kyuchyuk, Harald Vilimsky, Johan Van Overtveldt, Chris MacManus, Ivan Vilibor Sinčić, François-Xavier Bellamy, Javier Moreno Sánchez, Hilde Vautmans, Joachim Kuhs, Robert Roos, Mario Furore, Luděk Niedermayer, Brando Benifei, Isabella Tovaglieri, Geert Bourgeois, Mislav Kolakušić, Benoît Lutgen, Jens Geier, Anna Fotyga, Karlo Ressler, Robert Biedroń, Seán Kelly, Agnes Jongerius, Lefteris Christoforou, Carlos Zorrinho, Cristian-Silviu Buşoi, Victor Negrescu, Anna Zalewska, Patrizia Toia, Andreas Schieder és Tanja Fajon.

Felszólal: Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) és Anže Logar.

Felszólal: Antoni Comín i Oliveres és Luis Garicano, akik személyes nyilatkozatot tesznek.

A vitát berekesztik.


5. Az ENSZ Glasgow-ban (Egyesült Királyság) megrendezendő éghajlatváltozási konferenciája (COP26) (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000065/2021, felteszi: Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska és Petros Kokkalis, az ENVI bizottság nevében a Tanácshoz: Az ENSZ 2021. évi, Glasgow-ban (Egyesült Királyság) tartandó éghajlatváltozási konferenciája (COP26) (B9-0039/2021)

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000066/2021, felteszi: Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska és Petros Kokkalis, az ENVI bizottság nevében a Bizottsághoz: Az ENSZ 2021. évi, Glasgow-ban (Egyesült Királyság) tartandó éghajlatváltozási konferenciája (COP26) (B9-0040/2021)

Bas Eickhout az ENVI bizottság nevében kifejti a kérdéseket.

Anže Logar (a Tanács soros elnöke) és Virginijus Sinkevičius (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre.

ELNÖKÖL:
Pedro SILVA PEREIRA alelnök

Felszólal Lídia Pereira, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Javi López, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Pär Holmgren, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Silvia Sardone, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Anna Zalewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petros Kokkalis, a The Left képviselőcsoport nevében, Edina Tóth, független, Peter Liese, Mohammed Chahim, Morten Petersen, Yannick Jadot, Paolo Borchia, Alexandr Vondra, Silvia Modig, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Hildegard Bentele, Jytte Guteland, Nicolae Ştefănuță, Jutta Paulus, Aurélia Beigneux, Grzegorz Tobiszowski, Idoia Villanueva Ruiz, Márton Gyöngyösi, Jessica Polfjärd, Simona Bonafè, Emma Wiesner, Ville Niinistö, Sylvia Limmer, Christophe Hansen, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Marie Toussaint, Marco Dreosto, Pernille Weiss, Niels Fuglsang, Linea Søgaard-Lidell, Michael Bloss, Maria da Graça Carvalho, Petar Vitanov, Claudia Gamon, Sara Matthieu és Cristian-Silviu Buşoi.

(A vita folytatása: 2021.10.20-i jegyzőkönyv, 7. pont )


6. Első szavazási kör

A Parlament szavazást tart az alábbi dokumentumokhoz benyújtott módosításokról:

Az Európai Unió 2022. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetési tervezete – összes szakasz;

Az Európai Unió 2022. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetése – összes szakasz
Jelentés az Európai Unió 2022. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról [11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Karlo Ressler és Damian Boeselager (A9-0281/2021).

A szavazás vége: 14.15

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményének bejelentése: 19 óra (2021.10.20-i jegyzőkönyv, 16. pont ).


7. Az ENSZ Glasgow-ban (Egyesült Királyság) megrendezendő éghajlatváltozási konferenciája (COP26) (a vita folytatása)

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000065/2021, felteszi: Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska és Petros Kokkalis, az ENVI bizottság nevében a Tanácshoz: Az ENSZ 2021. évi, Glasgow-ban (Egyesült Királyság) tartandó éghajlatváltozási konferenciája (COP26) (B9-0039/2021)

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000066/2021, felteszi: Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska és Petros Kokkalis, az ENVI bizottság nevében a Bizottsághoz: Az ENSZ 2021. évi, Glasgow-ban (Egyesült Királyság) tartandó éghajlatváltozási konferenciája (COP26) (B9-0040/2021)

(A vita kezdete: 2021.10.20-i jegyzőkönyv, 5. pont )

Felszólal Miapetra Kumpula-Natri, Charles Goerens, Margrete Auken, Daniel Buda, Romana Jerković, Ulrike Müller, Ciarán Cuffe, Željana Zovko, Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Evi, Agnès Evren, Karin Karlsbro, Karima Delli, Seán Kelly, Valter Flego, Maria Spyraki és Barry Andrews.

Felszólal Virginijus Sinkevičius (a Bizottság tagja) és Anže Logar (a Tanács soros elnöke).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 136. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Catherine Griset és Petros Kokkalis, az ENVI bizottság nevében, az ENSZ 2021. évi, Glasgowban (Egyesült Királyság) tartandó éghajlatváltozási konferenciájáról (COP26) (2021/2667(RSP)) (B9-0521/2021).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.10.20-i jegyzőkönyv, 19. pont (módosítások); 2021.10.21-i jegyzőkönyv, 5. pont (zárószavazás)

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.10.21-i jegyzőkönyv, 2. pont (módosítások); 2021.10.21-i jegyzőkönyv, 10. pont (zárószavazás).

(Az ülést 13.34-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

8. Az ülés folytatása

Az ülés 15.05-kor folytatódik.


9. Szaharov-díj 2021 (a díjazott kihirdetése)

Az elnök közli, hogy az Elnökök Értekezlete úgy határozott, hogy a 2021. évi Szaharov-díjat Alekszej Navalnijnak, a korrupció ellen harcoló aktivistának ítéli oda.

Az elnök a Parlament nevében felszólít azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátására.

Az elnök emlékeztet továbbá a Parlament elkötelezettségére az afgán nők mellett, akik országukban az egyenlőségért és az emberi jogokért küzdenek.


10. A jobboldali extrémizmus és a rasszizmus Európában tapasztalható fokozódásáról (a Rómában történt közelmúltbeli események kapcsán) (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A jobboldali extrémizmus és a rasszizmus Európában tapasztalható fokozódásáról (a Rómában történt közelmúltbeli események kapcsán) (2021/2933(RSP))

Anže Logar (a Tanács soros elnöke) és Helena Dalli (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Roberta METSOLA alelnök

Felszólal Javier Zarzalejos, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Brando Benifei, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Nicola Danti, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Paolo Borchia, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Raffaele Fitto, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marc Botenga, a The Left képviselőcsoport nevében, Kostas Papadakis, független, Peter Pollák, Marek Belka, Sandro Gozi, Alice Kuhnke, Jean-Lin Lacapelle, Nicola Procaccini, Sira Rego, Laura Ferrara, Tomáš Zdechovský, Simona Bonafè, Romeo Franz, Simona Baldassarre, Konstantinos Arvanitis, Miroslav Radačovský, Evin Incir, Salima Yenbou (az elnök emlékeztet az eljárási szabályzat 10. cikkének (3) bekezdésében szereplő rendelkezésekre), Filip De Man, Enikő Győri, Dietmar Köster, Pierrette Herzberger-Fofana, Nicolaus Fest és Massimiliano Smeriglio.

Felszólal Helena Dalli és Anže Logar.

A vitát berekesztik.


11. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A független képviselők a bizottságok és küldöttségek összetételét módosító alábbi határozatról tájékoztatták az elnököt:

Az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozással, többek között a félretájékoztatással foglalkozó különbizottság: Laura Ferrara helyett Andrea Bocskor

A határozat a mai naptól hatályos.


12. A metánkibocsátás csökkentésére irányuló uniós stratégia (vita)

Jelentés a metánkibocsátás csökkentésére irányuló uniós stratégiáról [2021/2006(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Maria Spyraki (A9-0277/2021)

Maria Spyraki előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Cristian-Silviu Buşoi (az ITRE bizottság véleményének előadója) és Asger Christensen (az AGRI bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Kadri Simson (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal: Peter Liese, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marcos Ros Sempere, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Martin Hojsík, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Jutta Paulus, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Sylvia Limmer, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Anna Zalewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Mick Wallace, a The Left képviselőcsoport nevében, Colm Markey, Nicolás González Casares, Mauri Pekkarinen, Herbert Dorfmann, Tiemo Wölken, Elena Lizzi, Norbert Lins és Liudas Mažylis.

Felszólal: Kadri Simson és Maria Spyraki.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.10.20-i jegyzőkönyv, 19. pont (módosítások); 2021.10.21-i jegyzőkönyv, 5. pont (zárószavazás)

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.10.21-i jegyzőkönyv, 2. pont (módosítások); 2021.10.21-i jegyzőkönyv, 10. pont (zárószavazás).


13. A tényleges abortusztilalom első évfordulója Lengyelországban (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A tényleges abortusztilalom első évfordulója Lengyelországban (2021/2925(RSP))

Anže Logar (a Tanács soros elnöke) és Helena Dalli (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Predrag Fred Matić, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Karen Melchior, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Sylwia Spurek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nicolaus Fest, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Malin Björk, a The Left képviselőcsoport nevében, Balázs Hidvéghi, független, Nathalie Colin-Oesterlé, Robert Biedroń (az elnök emlékeztet az eljárási szabályzat 10. cikkének (3) bekezdésében szereplő rendelkezésekre), Michal Šimečka, Gwendoline Delbos-Corfield, Beata Mazurek, Eugenia Rodríguez Palop, Jiří Pospíšil, Heléne Fritzon, Samira Rafaela, Diana Riba i Giner, Izabela-Helena Kloc, Sirpa Pietikäinen, Evelyn Regner, Chrysoula Zacharopoulou és Róża Thun und Hohenstein.

Felszólal Helena Dalli és Anže Logar.

Az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.


14. A pénzmosás elleni küzdelemre irányuló fokozott erőfeszítések (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A pénzmosás elleni küzdelemre irányuló fokozott erőfeszítések (2021/2909(RSP))

Mairead McGuinness (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal Markus Ferber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Eero Heinäluoma, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ramona Strugariu, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Mikuláš Peksa, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Antonio Maria Rinaldi, a(z) ID képviselőcsoport nevében, José Gusmão, a The Left képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, független, Lídia Pereira, Juan Fernando López Aguilar, Billy Kelleher, Claude Gruffat, Gunnar Beck, Javier Zarzalejos, Paul Tang, Ralf Seekatz, Tsvetelina Penkova, Emil Radev és Angelika Winzig.

ELNÖKÖL:
Fabio Massimo CASTALDO alelnök

Felszólal Frances Fitzgerald és Othmar Karas.

Felszólal: Mairead McGuinness.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

15. A 2021. október 30–31-én Rómában sorra kerülő G20-csúcstalálkozón jóváhagyandó globális adómegállapodások (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A 2021. október 30–31-én Rómában sorra kerülő G20-csúcstalálkozón jóváhagyandó globális adómegállapodások (2021/2936(RSP))

Anže Logar (a Tanács soros elnöke) és Mairead McGuinness (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Markus Ferber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Biljana Borzan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gilles Boyer, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Hélène Laporte, a(z) ID képviselőcsoport nevében.

(A vita folytatása: 2021.10.20-i jegyzőkönyv, 17. pont )


16. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa az alábbiról tartott szavazás eredményét::

Az Európai Unió 2022. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezete – összes szakasz

MÓDOSÍTÁSTERVEZETEK   

(Az elfogadott módosítástervezetek az „Elfogadott szövegek” mellékletében találhatók.)

(Az összes parlamenti képviselő többsége szükséges.)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

Felszólalások

Anže Logar (a Tanács soros elnöke) tudomásul vette a Parlament és a Tanács álláspontja közötti különbségeket a Bizottság által benyújtott 2022. évi költségvetési tervezettel kapcsolatban, és egyetértett az egyeztetőbizottság összehívásával az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikke (4) bekezdésének c) pontjával összhangban.

Az Európai Unió 2022. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetése – összes szakasz
Jelentés az Európai Unió 2022. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról [11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Karlo Ressler és Damian Boeselager (A9-0281/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0432)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)


17. A 2021. október 30–31-én Rómában sorra kerülő G20-csúcstalálkozón jóváhagyandó globális adómegállapodások (a vita folytatása)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A 2021. október 30–31-én Rómában sorra kerülő G20-csúcstalálkozón jóváhagyandó globális adómegállapodások (2021/2936(RSP))

(A vita kezdete: 2021.10.20-i jegyzőkönyv, 15. pont )

Felszólal Michiel Hoogeveen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, José Gusmão, a The Left képviselőcsoport nevében, Enikő Győri, független, Lídia Pereira, Irene Tinagli, Billy Kelleher, Damien Carême, Clara Ponsatí Obiols, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Aurore Lalucq és Margarida Marques.

Felszólal Mairead McGuinness (a Bizottság tagja) és Anže Logar (a Tanács soros elnöke).

A vitát berekesztik.

(Az ülést 19.34-kor felfüggesztik.)


18. Az ülés folytatása

Az ülés 20.00-kor folytatódik.


19. Második szavazási kör

A Parlament szavazást tart az alábbi dokumentumokhoz benyújtott módosításokról:

A Horizont Európa keretében közös vállalkozások létrehozása *
Jelentés a Horizont Európa keretében közös vállalkozások létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2021)0087 - C9-0166/2021 - 2021/0048(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Maria da Graça Carvalho (A9-0246/2021);

A Covid19 elleni oltóanyagok fejlesztése, beszerzése és elosztása terén az EU által biztosított átláthatóság

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 136. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Dolors Montserrat, a PETI bizottság nevében, a Covid19 elleni oltóanyagok fejlesztése, beszerzése és elosztása terén az EU által biztosított átláthatóságról (2021/2678(RSP)) (B9-0519/2021);

- Markus Buchheit, Jaak Madison, Joachim Kuhs et Sylvia Limmer, az ID képviselőcsoport nevében , A Covid19 elleni oltóanyagok fejlesztése, beszerzése és elosztása terén az EU által biztosított átláthatóság (2021/2678(RSP)) (B9-0520/2021).

A vita időpontja: 2021. szeptember 16. (2021.9.16-i jegyzőkönyv, 13. pont ).
Állásfoglalási indítvány B9-0519/2021;

A metánkibocsátás csökkentésére irányuló uniós stratégia
Jelentés a metánkibocsátás csökkentésére irányuló uniós stratégiáról [2021/2006(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Maria Spyraki (A9-0277/2021);

Az ENSZ Glasgow-ban (Egyesült Királyság) megrendezendő éghajlatváltozási konferenciája (COP26)
Állásfoglalási indítvány B9-0521/2021.

A Parlament zárószavazást tart a következőkről:

Az EU és Tajvan közötti politikai kapcsolatok és együttműködés
Jelentés az Európai Parlamentnek a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az EU és Tajvan közötti politikai kapcsolatokról és együttműködésről szóló ajánlásáról [2021/2041(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Charlie Weimers (A9-0265/2021);

Az Európai Unió 2022. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetése – összes szakasz
Jelentés az Európai Unió 2022. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról [11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Karlo Ressler és Damian Boeselager (A9-0281/2021).

A szavazás vége: 21.15

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményét holnap, 2021. október 21-én/-án 08.30- órakor (2021.10.21-i jegyzőkönyv, 2. pont ) jelentik be.

(Az ülést 20.01-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Ewa KOPACZ alelnök

20. Az ülés folytatása

Az ülés 20.32-kor folytatódik.


21. Az EU külső határainál történő visszafordítások (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az EU külső határainál történő visszafordítások (2021/2932(RSP))

Anže Logar (a Tanács soros elnöke) és Ylva Johansson (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Lena Düpont, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Birgit Sippel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Tineke Strik, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Peter Kofod, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Joachim Stanisław Brudziński, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a The Left képviselőcsoport nevében, Dorien Rookmaker, független, Karlo Ressler, Juan Fernando López Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Damien Carême, Tom Vandendriessche, Anna Fotyga, Clare Daly, Michaela Šojdrová, Pedro Marques, Petras Auštrevičius, Damian Boeselager, Silvia Sardone, Beata Kempa, Geoffroy Didier, Łukasz Kohut, Philippe Olivier, Andrius Kubilius, Pietro Bartolo, Bernhard Zimniok és Sunčana Glavak.

Felszólal Ylva Johansson és Anže Logar.

A vitát berekesztik.


22. A Haitin uralkodó humanitárius helyzet a közelmúltbeli földrengést követően (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A Haitin uralkodó humanitárius helyzet a közelmúltbeli földrengést követően (2021/2931(RSP))

Ylva Johansson (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Maria Arena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jan-Christoph Oetjen, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Caroline Roose, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mick Wallace, a The Left képviselőcsoport nevében, Hannes Heide, Stéphane Bijoux és Carlos Zorrinho.

Felszólal: Ylva Johansson.

A vitát berekesztik.


23. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az élelmiszerekben és takarmányokban található növényvédőszer-maradékokra vonatkozó mintavételi eljárásokkal kapcsolatos hatósági ellenőrzésekre vonatkozó különös szabályokkal történő kiegészítéséről (C(2021)07133 - 2021/2927(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. október 7.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

vélemény: AGRI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/891 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezetek által forgalmazott termékek értékének kiszámítása tekintetében történő módosításáról (C(2021)07306 - 2021/2928(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. október 12.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság (EU) felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állati eredetű ökológiai termékek kivitele céljára az antibiotikummentes előállítást igazoló kiegészítő tanúsítványok kiállításával kapcsolatos szabályokkal való kiegészítéséről (C(2021)07376 - 2021/2938(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. október 18.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetei, melyek esetében meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2020/852 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz lényegesen hozzájáruló és az egyéb környezeti célkitűzéseket jelentősen nem sértő gazdasági tevékenységekkel szemben támasztott követelmények meghatározásához szükséges technikai vizsgálati kritériumok megállapítása érdekében történő kiegészítéséről C(2021)02800 - 2021/2753(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 4 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. június 7.

Kifogás benyújtási határidejének meghosszabbítása: további 2 hónap a Tanács kérésére
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON, ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a válogatási művelet után eltávolított és ezután nem újrafeldolgozott anyagok tömegének a válogatott hulladék átlagos veszteségrátája alapján történő kiszámítására és ellenőrzésére vonatkozó szabályokkal történő kiegészítéséről (C(2021)06295 – 2021/2865(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. augusztus 31.

Kifogás benyújtási határidejének meghosszabbítása: további 2 hónap a Tanács kérésére.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló (EU) 2021/241 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a helyreállítási és rezilienciaépítési eredménytábla közös mutatóinak és részletes elemeinek meghatározása révén történő kiegészítéséről (C(2021)08800 – 2021/2900(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. szeptember 28.

Kifogás benyújtási határidejének meghosszabbítása: további 1 hónap az Európai Parlament kérésére.

utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG, ECON

vélemény: EMPL (az eljárási szabályzat 57. cikke), ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke), ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke), TRAN (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló (EU) 2021/241 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szociális kiadások bejelentésére szolgáló módszertan meghatározása révén történő kiegészítéséről (C(2021)08801 – 2021/2901(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. szeptember 28.

Kifogás benyújtási határidejének meghosszabbítása: további 1 hónap az Európai Parlament kérésére.

utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG, ECON

vélemény: EMPL (az eljárási szabályzat 57. cikke), ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke), ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke), TRAN (az eljárási szabályzat 57. cikke)


24. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

- Javaslat a DEC 19/2021. sz. előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Európai Bizottság Bizottság (N9-0061/2021 - C9-0378/2021 - 2021/2191(GBD))
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG

- Javaslat a DEC 21/2021. sz. előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Európai Bizottság (N9-0062/2021 - C9-0382/2021 - 2021/2192(GBD))
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG

- Javaslat az INF 3/2021. számú előirányzat-átcsoportosításra - Régiók Bizottsága (N9-0063/2021 - C9-0385/2021 - 2021/2193(GBD))
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG

- Javaslat a DEC 24/2021. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Európai Bizottság (N9-0064/2021 - C9-0386/2021 - 2021/2194(GBD))
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG

- Javaslat a DEC 25/2021. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Európai Bizottság (N9-0065/2021 - C9-0387/2021 - 2021/2195(GBD))
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG

- Javaslat a DEC 26/2021. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Európai Bizottság (N9-0066/2021 - C9-0388/2021 - 2021/2196(GBD))
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG

- Javaslat az INF 2/2021. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Külügyi Szolgálat (N9-0067/2021 - C9-0389/2021 - 2021/2197(GBD))
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG


25. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

Kivételes jelleggel legfeljebb 400 szavas szavazatindokolások kerülnek elfogadásra.


26. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, és a Parlament internetes oldalán található „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek. Csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem módosítják a plenáris ülésen bejelentett szavazási eredményeket.

A dokumentum a plenáris ülést követően legfeljebb két hétig rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


27. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 698.692/OJJE).


28. Az ülés berekesztése

Az ülést 21.53-kor berekesztik.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Brglez Milan, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Jurgiel Krzysztof, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen Morten, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Igazoltan távol lévők:

Joveva Irena, Kokalari Arba, de la Pisa Carrión Margarita

A Covid19-világjárvánnyal összefüggő okok miatt távszavazási rendszert vezettek be (lásd a szavazásra vonatkozó szabályokról szóló 2004. május 3-i elnökségi határozatot kiegészítő 2020. március 20-i elnökségi határozatot). A szavazáson részt vevő képviselők neve az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepel, amely a Parlament honlapján elérhető.

Utolsó frissítés: 2022. február 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat