Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/0048(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A9-0246/2021

Rozpravy :

PV 19/10/2021 - 17
CRE 19/10/2021 - 17

Hlasování :

PV 21/10/2021 - 2
PV 21/10/2021 - 10
CRE 21/10/2021 - 2

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0434

Zápis
XML 12k
Čtvrtek, 21. října 2021 - Štrasburk

2. Oznámení výsledků hlasování
CRE

Předsedající oznámil výsledky hlasování:

Společné podniky v rámci programu Horizont Evropa *
Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizují společné podniky v rámci programu Horizont Evropa [COM(2021)0087 - C9-0166/2021 - 2021/0048(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Maria da Graça Carvalho (A9-0246/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0434)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 16)

Transparentnost EU při vývoji, nákupu a distribuci očkovacích látek proti COVID-19
Návrh usnesení B9-0519/2021

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0435)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 17)

Strategie EU ke snížení emisí methanu
Zpráva o strategii EU ke snížení emisí methanu [2021/2006(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Maria Spyraki (A9-0277/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0436)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 18)

Konference OSN o změně klimatu (COP26) v Glasgow, Spojené království
Návrh usnesení B9-0521/2021

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0437)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 19)

Politické vztahy a spolupráce mezi EU a Tchaj-wanem
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, týkajícím se politických vztahů a spolupráce mezi EU a Tchaj-wanem [2021/2041(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Charlie Weimers (A9-0265/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0431)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 10)

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – všechny oddíly
Zpráva týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2022 [11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Karlo Ressler a Damian Boeselager (A9-0281/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0432)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 12)

Vystoupení

Před hlasováním o rozhodnutích výboru LIBE zahájit interinstitucionální jednání:

- Změna nařízení (EU) 2016/794, pokud jde o spolupráci Europolu se soukromými subjekty, zpracování osobních údajů Europolem na podporu vyšetřování trestné činnosti a úlohu Europolu v oblasti výzkumu a inovací (2020/0349(COD));

- Změna nařízení (EU) 2018/1862 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, pokud jde o vkládání záznamů Europolem (2020/0350(COD)),

v souladu s čl. 71 odst. 2 pododstavcem 2 jednacího řádu Saskia Bricmont, která se vyjádřila v neprospěch těchto rozhodnutí výboru LIBE, a Javier Zarzalejos (zpravodaj) ve prospěch těchto rozhodnutí.

Poslední aktualizace: 24. února 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí