Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 19k
Četvrtak, 21. listopada 2021. - Strasbourg

5. Prvi krug glasovanja
CRE

Parlament je glasovao o odlukama odbora LIBE o stupanju u međuinstitucijske pregovore o sljedećim predmetima:

Izmjena Uredbe (EU) 2016/794 u pogledu suradnje Europola s privatnim stranama, obrade osobnih podataka koju provodi Europol radi potpore kaznenim istragama i uloge Europola u području istraživanja i inovacija ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/794 u pogledu suradnje Europola s privatnim stranama, obrade osobnih podataka koju provodi Europol radi potpore kaznenim istragama i uloge Europola u području istraživanja i inovacija [COM(2020)0796 - C9-0401/2020 - 2020/0349(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Javier Zarzalejos (A9-0290/2021);

Izmjena Uredbe (EU) 2018/1862 o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske suradnje i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima u pogledu Europolova unosa upozorenja ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1862 o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske suradnje i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima u pogledu Europolova unosa upozorenja [COM(2020)0791 - C9-0394/2020 - 2020/0350(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Javier Zarzalejos (A9-0287/2021).

Parlament će glasovati o privremenom sporazumu o:

Osiguranje motornih vozila ***I
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/103/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Dita Charanzová (A8-0035/2019).

Prvi se krug glasovanja održao 13. veljače 2019. i predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucijske prgovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika (točka 16 zapisnika od 13.2.2019.).

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

Pandorini dokumenti: implikacije za napore uložene u borbu protiv pranja novca, utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza
Prijedlog zajedničke rezolucije, koji su u skladu s člankom 132.stavcima 2. i 4. Poslovnika, i koji mijenja prijedloge rezolucije B9-0530/2021 i B9-0531/2021, podnijeli Markus Ferber, Lídia Pereira i Emil Radev, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Birgit Sippel i Paul Tang, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Luis Garicano, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth, Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Katalin Cseh i Sophia in ’t Veld, u ime Kluba zastupnika Renew, Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen, Sven Giegold i Damien Carême, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, José Gusmão, Manon Aubry i Martin Schirdewan, u ime Kluba zastupnika The Left, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Mario Furore, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Sabrina Pignedoli i Daniela Rondinelli, na temu Pandorini dokumenti: implikacije za napore uložene u borbu protiv pranja novca, utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza (2021/2922(RSP)) (RC-B9-0530/2021);

Kriza vladavine prava u Poljskoj i nadređenost prava EU-a
Prijedlog rezolucije B9-0532/2021;

Stanje u Tunisu
Prijedlog zajedničke rezolucije koji su u skladu s člankom 132.stavcima 2. i 4. Poslovnika, i koji mijenja prijedloge rezolucije B9-0523/2021, B9-0524/2021, B9-0525/2021, B9-0526/2021, B9-0528/2021 i B9-0529/2021, podnijeli Michael Gahler, David McAllister i Željana Zovko, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Maria Arena i Tonino Picula, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Frédérique Ries, Olivier Chastel, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen i Nicolae Ştefănuță, u ime Kluba zastupnika Renew, Salima Yenbou, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Raffaele Fitto, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Carlo Fidanza, Assita Kanko i Witold Jan Waszczykowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Emmanuel Maurel, u ime Kluba zastupnika The Left, i Fabio Massimo Castaldo, na temu Stanje u Tunisu (2021/2903(RSP)) (RC-B9-0523/2021);

Smjernice o državnim potporama za klimu, energiju i okoliš (CEEAG)
Prijedlog zajedničke rezolucije koji su u skladu s člankom 132.stavcima 2. i 4. Poslovnika, i koji mijenja prijedloge rezolucije B9-0535/2021 i B9-0536/2021, podnijeli Markus Ferber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jonás Fernández, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Luis Garicano, u ime Kluba zastupnika Renew, ne temu Smjernice o državnim potporama za klimu, energiju i okoliš (CEEAG) (2021/2923(RSP)) (RC-B9-0535/2021).

Parlament je pristupio glasovanju o odlukama koje se odnose na razrješnicu za godinu 2019. i amandmane na:

Razrješnica za 2019.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX)
DRUGO IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu za financijsku godinu 2019. [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0270/2021)

Glasovanje o prvom izvješću (A9-0096/2021) održalo se 29. travnja 2021. (točka 19 zapisnika od 29.4.2021.).

Parlament je pristupio konačnom glasovanju o:

Osnivanje zajedničkih poduzeća u okviru programa Obzor Europa *
Izvješće o Prijedlogu uredbe Vijeća o osnivanju zajedničkih poduzeća u okviru Obzora Europa [COM(2021)0087 - C9-0166/2021 - 2021/0048(NLE)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestiteljica: Maria da Graça Carvalho (A9-0246/2021);

Transparentnost EU-a u pogledu razvoja, nabave i distribucije cjepiva protiv bolesti COVID-19
Prijedlog rezolucije B9-0519/2021;

Strategija EU-a za smanjenje emisija metana
Izvješće o strategiji EU-a za smanjenje emisija metana [2021/2006(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Maria Spyraki (A9-0277/2021);

Konferencija UN-a o klimatskim promjenama (COP26) u Glasgowu (Ujedinjena Kraljevina)
Prijedlog rezolucije B9-0521/2021.

Glasovanje je bilo moguće do 11sati.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 13 sati (točka 10 zapisnika od 21.10.2021.).

Posljednje ažuriranje: 24. veljače 2022.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti