Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 3k
Четвъртък, 21 октомври 2021 г. - Страсбург

6. Резултат от срещата на високо равнище за Западните Балкани (продължeние на разискването)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Резултат от срещата на високо равнище за Западните Балкани (2021/2930(RSP))

(Начало на разискването: точка 4 от протокола от 21.10.2021 г.)

Изказаха се Ivan Vilibor Sinčić, Vangelis Meimarakis, Tanja Fajon, Nicolae Ştefănuță, Gwendoline Delbos-Corfield, Bernhard Zimniok, Adam Bielan, Andor Deli, Željana Zovko, Andreas Schieder, Charles Goerens, Ciarán Cuffe, Dorien Rookmaker, Sunčana Glavak, Isabel Santos, Claudia Gamon, Karlo Ressler, Jytte Guteland, Franc Bogovič, Thijs Reuten, Tomislav Sokol, Evin Incir, Vladimír Bilčík, Seán Kelly и Петър Витанов.

Изказа се Mairead McGuinness (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dita CHARANZOVÁ
Заместник-председател

Изказа се Anže Logar (действащ председател на Съвета).

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 24 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност