Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2167(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0270/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0270/2021

Συζήτηση :

PV 21/10/2021 - 7
CRE 21/10/2021 - 7

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2021 - 10
PV 21/10/2021 - 16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0442

Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 - Στρασβούργο

7. Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (συζήτηση)
CRE

Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0270/2021)

Η συζήτηση επί της πρώτης έκθεσης (A9-0096/2021) διεξήχθη στις 27 Απριλίου 2021 (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2021).

Ο Joachim Stanisław Brudziński (αναπληρωτής του εισηγητή) παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Ylva Johansson (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Juan Fernando López Aguilar (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramona Strugariu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joachim Kuhs, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Elżbieta Rafalska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Clare Daly, εξ ονόματος της Ομάδας the Left.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Geoffroy Didier, Evin Incir, Abir Al-Sahlani, Saskia Bricmont, Susanna Ceccardi, Sira Rego, Maria Arena και Jean-Lin Lacapelle.

Παρεμβαίνει η Ylva Johansson.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2021 (αποφάσεις και τροπολογίες)˙ σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2021 (αποφάσεις και τροπολογίεςσημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2021 (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 24 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου