Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0168(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0035/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0035/2019

Συζήτηση :

PV 21/10/2021 - 8
CRE 21/10/2021 - 8

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 16.8
CRE 13/02/2019 - 16.8
PV 21/10/2021 - 10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0110
P9_TA(2021)0433

Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 - Στρασβούργο

8. Ασφάλιση αυτοκινήτων οχημάτων ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

Η Dita Charanzová παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Mairead McGuinness (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tsvetelina Penkova, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Vlad-Marius Botoş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Virginie Joron, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Eugen Jurzyca, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Róża Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt, Vlad Gheorghe, Alessandro Panza, Adam Bielan, Chris MacManus, Deirdre Clune, Maria Grapini, Kosma Złotowski, Antonius Manders και Leszek Miller.

Παρεμβαίνει η Mairead McGuinness.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2021.

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2021.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.32.)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου