Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0168(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0035/2019

Разисквания :

PV 21/10/2021 - 8
CRE 21/10/2021 - 8

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 16.8
CRE 13/02/2019 - 16.8
PV 21/10/2021 - 10

Приети текстове :

P8_TA(2019)0110
P9_TA(2021)0433

Протокол
XML 25k
Четвъртък, 21 октомври 2021 г. - Страсбург

10. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Изменение на Регламент (ЕС) 2016/794 по отношение на сътрудничеството на Европол с частноправни субекти, обработването на лични данни от Европол в подкрепа на наказателни разследвания и ролята на Европол в областта на научните изследвания и иновациите ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/794 по отношение на сътрудничеството на Европол с частноправни субекти, обработването на лични данни от Европол в подкрепа на наказателни разследвания и ролята на Европол в областта на научните изследвания и иновациите [COM(2020)0796 - C9-0401/2020 - 2020/0349(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Javier Zarzalejos (A9-0290/2021)

С поименно гласуване (538 „за“, 151 „против“, 7 въздържали се) решението за започване на междуинституционални преговори се одобрява.
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 13)

Изменение на Регламент (ЕС) 2018/1862 за създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси във връзка с въвеждането на сигнали от Европол ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1862 за създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси във връзка с въвеждането на сигнали от Европол [COM(2020)0791 - C9-0394/2020 - 2020/0350(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Javier Zarzalejos (A9-0287/2021)

С поименно гласуване (545 „за“, 147 „против“, 4 въздържали се) решението за започване на междуинституционални преговори се одобрява.
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 14)

Застраховка на моторни превозни средства ***I
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0433)

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се (P9_TA(2021)0433)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 15)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Досиетата „Пандора“: последици за усилията за борба с изпирането на пари, отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци
Общо предложение за резолюция RC-B9-0530/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0438)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 20)

Кризата с принципите на правовата държава в Полша и върховенството на правото на ЕС
Предложение за резолюция B9-0532/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0439)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 21)

Положението в Тунис
Общо предложение за резолюция RC-B9-0523/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0440)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 22)

Насоки относно държавната помощ за климата, енергетиката и околната среда
Общо предложение за резолюция RC-B9-0535/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0441)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 23)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана
Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0270/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0442)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 2 от Правилника за дейността).

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0442)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 24)

Съвместни предприятия в рамките на програмата „Хоризонт Европа“ *
Доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на съвместните предприятия в рамките на програмата „Хоризонт Европа“ [COM(2021)0087 - C9-0166/2021 - 2021/0048(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Maria da Graça Carvalho (A9-0246/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се (P9_TA(2021)0434)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 16)

Прозрачност на ЕС при разработването, закупуването и разпространението на ваксини срещу COVID-19
Предложение за резолюция B9-0519/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0435)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 17)

(Предложението за резолюция B9-0520/2021 отпада.)

Стратегия на ЕС за намаляване на емисиите на метан
Доклад относно стратегия на ЕС за намаляване на емисиите на метан [2021/2006(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Maria Spyraki (A9-0277/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0436)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 18)

Конференция на ООН относно изменението на климата в Глазгоу, Обединено кралство (26-а конференция на страните по РКООНИК)
Предложение за резолюция B9-0521/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0437)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 19)

(Заседанието беше прекъснато в 13.09 ч.)

Последно осъвременяване: 24 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност