Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0168(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0035/2019

Rozpravy :

PV 21/10/2021 - 8
CRE 21/10/2021 - 8

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 16.8
CRE 13/02/2019 - 16.8
PV 21/10/2021 - 10

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0110
P9_TA(2021)0433

Zápis
XML 20k
Čtvrtek, 21. října 2021 - Štrasburk

10. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámil výsledky hlasování:

Změna nařízení (EU) 2016/794, pokud jde o spolupráci Europolu se soukromými subjekty, zpracování osobních údajů Europolem na podporu vyšetřování trestné činnosti a úlohu Europolu v oblasti výzkumu a inovací ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/794, pokud jde o spolupráci Europolu se soukromými subjekty, zpracování osobních údajů Europolem na podporu vyšetřování trestné činnosti a úlohu Europolu v oblasti výzkumu a inovací [COM(2020)0796 - C9-0401/2020 - 2020/0349(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Javier Zarzalejos (A9-0290/2021)

Rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání bylo schváleno JH (538 pro, 151 proti, 7 zdržení se).
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 13)

Změna nařízení (EU) 2018/1862 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, pokud jde o vkládání záznamů Europolem ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1862 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, pokud jde o vkládání záznamů Europolem [COM(2020)0791 - C9-0394/2020 - 2020/0350(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Javier Zarzalejos (A9-0287/2021)

Rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání bylo schváleno JH (545 pro, 147 proti, 4 zdržení se).
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 14)

Pojištění motorových vozidel ***I
Zpráva k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

(vyžaduje se prostá většina)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

přijata (P9_TA(2021)0433)

PROHLÁŠENÍ KOMISE

přijato (P9_TA(2021)0433)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 15)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Pandora Papers: důsledky pro úsilí v boji proti praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům
Společný návrh usnesení RC-B9-0530/2021

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0438)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 20)

Krize právního státu v Polsku a zásada přednosti práva EU
Návrh usnesení B9-0532/2021

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0439)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 21)

Situace v Tunisku
Společný návrh usnesení RC-B9-0523/2021

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0440)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 22)

Pokyny pro podporu v oblasti klimatu, energetiky a životního prostředí (CEEAG)
Společný návrh usnesení RC-B9-0535/2021

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0441)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 23)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž
Druhá zpráva k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0270/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P9_TA(2021)0442)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 2 jednacího řádu).

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0442)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 24)

Společné podniky v rámci programu Horizont Evropa *
Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizují společné podniky v rámci programu Horizont Evropa [COM(2021)0087 - C9-0166/2021 - 2021/0048(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Maria da Graça Carvalho (A9-0246/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat (P9_TA(2021)0434)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 16)

Transparentnost EU při vývoji, nákupu a distribuci očkovacích látek proti COVID-19
Návrh usnesení B9-0519/2021

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0435)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 17)

(Návrh usnesení B9-0520/2021 se nebere v potaz.)

Strategie EU ke snížení emisí methanu
Zpráva o strategii EU ke snížení emisí methanu [2021/2006(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Maria Spyraki (A9-0277/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0436)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 18)

Konference OSN o změně klimatu (COP26) v Glasgow, Spojené království
Návrh usnesení B9-0521/2021

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0437)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 19)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:09.)

Poslední aktualizace: 24. února 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí