Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0168(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0035/2019

Arutelud :

PV 21/10/2021 - 8
CRE 21/10/2021 - 8

Hääletused :

PV 13/02/2019 - 16.8
CRE 13/02/2019 - 16.8
PV 21/10/2021 - 10

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0110
P9_TA(2021)0433

Protokoll
XML 20k
Neljapäev, 21. oktoober 2021 - Strasbourg

10. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Määruse (EL) 2016/794 muutmine selles osas, mis puudutab Europoli ja eraõiguslike isikute koostööd, Europolis isikuandmete töötlemist kriminaaluurimiste toetamiseks ning Europoli rolli teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/794 selles osas, mis puudutab Europoli ja eraõiguslike isikute koostööd, Europolis isikuandmete töötlemist kriminaaluurimiste toetamiseks ning Europoli rolli teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas [COM(2020)0796 - C9-0401/2020 - 2020/0349(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Javier Zarzalejos (A9-0290/2021)

Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi kiideti nimelisel hääletusel heaks (538 poolt, 151 vastu, 7 erapooletut).
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 13)

Määruse (EL) 2018/1862 (milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös) muutmine Europoli poolt hoiatusteadete sisestamise osas ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2018/1862, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös, Europoli poolt hoiatusteadete sisestamise osas [COM(2020)0791 - C9-0394/2020 - 2020/0350(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Javier Zarzalejos (A9-0287/2021)

Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi kiideti nimelisel hääletusel heaks (545 poolt, 147 vastu, 4 erapooletut).
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 14)

Mootorsõidukite kindlustus ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiivi 2009/103/EÜ mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise kohta [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2021)0433)

KOMISJONI AVALDUS

Vastu võetud (P9_TA(2021)0433)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 15)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Pandora dokumentide mõju rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidmise vastasele võitlusele
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0530/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0438)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 20)

Õigusriigi kriis Poolas ja ELi õiguse ülimuslikkus
Resolutsiooni ettepanek B9-0532/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0439)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 21)

Olukord Tuneesias
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0523/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0440)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 22)

Kliima-, keskkonnakaitse- ja energiaalase riigiabi suunised
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0535/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0441)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 23)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet
Teine raport Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0270/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0442)

Eelarve täitmine ja kontode sulgemine kiideti heaks (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 2).

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0442)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 24)

Ühisettevõtted programmi „Euroopa horisont“ raames *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühisettevõtted programmi „Euroopa horisont“ raames [COM(2021)0087 - C9-0166/2021 - 2021/0048(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Maria da Graça Carvalho (A9-0246/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0434)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 16)

COVID-19 vastaste vaktsiinide väljatöötamise, ostmise ja levitamise läbipaistvus ELis
Resolutsiooni ettepanek B9-0519/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0435)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 17)

(Resolutsiooni ettepanek B9-0520/2021 muutus kehtetuks.)

Metaaniheite vähendamise ELi strateegia
Raport metaaniheite vähendamise ELi strateegia kohta [2021/2006(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Maria Spyraki (A9-0277/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0436)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 18)

ÜRO kliimamuutuste konverents Ühendkuningriigis Glasgows (COP26)
Resolutsiooni ettepanek B9-0521/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0437)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 19)

(Istung katkestati kell 13.09.)

Viimane päevakajastamine: 24. veebruar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika