Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0168(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0035/2019

Debatten :

PV 21/10/2021 - 8
CRE 21/10/2021 - 8

Stemmingen :

PV 13/02/2019 - 16.8
CRE 13/02/2019 - 16.8
PV 21/10/2021 - 10

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0110
P9_TA(2021)0433

Notulen
XML 20k
Donderdag 21 oktober 2021 - Straatsburg

10. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Wijziging van Verordening (EU) 2016/794 wat betreft de samenwerking van Europol met particuliere partijen, de verwerking van persoonsgegevens door Europol ter ondersteuning van strafrechtelijke onderzoeken en de rol van Europol op het gebied van onderzoek en innovatie ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/794 wat betreft de samenwerking van Europol met particuliere partijen, de verwerking van persoonsgegevens door Europol ter ondersteuning van strafrechtelijke onderzoeken en de rol van Europol op het gebied van onderzoek en innovatie [COM(2020)0796 - C9-0401/2020 - 2020/0349(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Javier Zarzalejos (A9-0290/2021)

Bij HS (538 voor, 151 tegen, 7 onthoudingen), wordt het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, goedgekeurd.
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 13)

Wijziging van Verordening (EU) 2018/1862 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, met betrekking tot de invoering van signaleringen door Europol ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad - Wijziging van Verordening (EU) 2018/1862 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, met betrekking tot de invoering van signaleringen door Europol [COM(2020)0791 - C9-0394/2020 - 2020/0350(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Javier Zarzalejos (A9-0287/2021)

Bij HS (545 voor, 147 tegen, 4 onthoudingen), wordt het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, goedgekeurd.
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 14)

Verzekering van motorrijtuigen ***I
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2021)0433)

VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0433)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 15)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Pandora Papers: gevolgen voor de inspanningen tot bestrijding van het witwassen van geld, belastingontwijking en -ontduiking
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0530/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0438)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 20)

De crisis van de rechtsstaat in Polen en de voorrang van het EU-recht
Ontwerpresolutie B9-0532/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0439)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 21)

Situatie in Tunesië
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0523/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0440)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 22)

Richtsnoeren inzake staatssteun op het gebied van klimaat, energie en milieu (CEEAG)
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0535/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0441)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 23)

Kwijting 2019: Europees Grens- en kustwachtagentschap
Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0270/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0442)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 2, van het Reglement).

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0442)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 24)

Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa *
Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van de Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa [COM(2021)0087 - C9-0166/2021 - 2021/0048(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Maria da Graça Carvalho (A9-0246/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0434)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 16)

Transparantie in de EU bij de ontwikkeling, aankoop en distributie van COVID-19-vaccins
Ontwerpresolutie B9-0519/2021

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0435)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 17)

(Ontwerpresolutie B9-0520/2021 komt te vervallen.)

Een EU-strategie om methaanemissies terug te dringen
Verslag over een EU-strategie om methaanemissies terug te dringen [2021/2006(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Maria Spyraki (A9-0277/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0436)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 18)

VN-klimaatconferentie in Glasgow, VK (COP26)
Ontwerpresolutie B9-0521/2021

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0437)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 19)

(De vergadering wordt om 13.09 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 24 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid