Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0168(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0035/2019

Debaty :

PV 21/10/2021 - 8
CRE 21/10/2021 - 8

Głosowanie :

PV 13/02/2019 - 16.8
CRE 13/02/2019 - 16.8
PV 21/10/2021 - 10

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0110
P9_TA(2021)0433

Protokół
XML 20k
Czwartek, 21 października 2021 r. - Strasburg

10. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Zmiana rozporządzenia (UE) 2016/794 w odniesieniu do współpracy Europolu z podmiotami prywatnymi, przetwarzania danych osobowych przez Europol na potrzeby dochodzeń karnych oraz roli Europolu w dziedzinie badań naukowych i innowacji ***I
Sprawozdanie w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/794 w odniesieniu do współpracy Europolu z podmiotami prywatnymi, przetwarzania danych osobowych przez Europol na potrzeby dochodzeń karnych oraz roli Europolu w dziedzinie badań naukowych i innowacji [COM(2020)0796 - C9-0401/2020 - 2020/0349(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Javier Zarzalejos (A9-0290/2021)

W głosowaniu imiennym (538 za, 151 przeciw, 7 wstrzymało się) przyjęto decyzję o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych.
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 13)

Zmiana rozporządzenia (UE) 2018/1862 w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych w odniesieniu do wprowadzania wpisów przez Europol ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1862 w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych w odniesieniu do wprowadzania wpisów przez Europol [COM(2020)0791 - C9-0394/2020 - 2020/0350(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Javier Zarzalejos (A9-0287/2021)

W głosowaniu imiennym (545 za, 147 przeciw, 4 wstrzymało się) przyjęto decyzję o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych .
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 14)

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

(Wymagana zwykła większość)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P9_TA(2021)0433)

OŚWIADCZENIE KOMISJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0433)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 15)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Pandora Papers: konsekwencje dla działań na rzecz zwalczania prania pieniędzy, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0530/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0438)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 20)

Kryzys praworządności w Polsce i nadrzędność prawa UE
Projekt rezolucji B9-0532/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0439)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 21)

Sytuacja w Tunezji
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0523/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0440)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 22)

Wytyczne w sprawie pomocy państwa na cele związane z klimatem, energią i ochroną środowiska
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0535/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0441)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 23)

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej
DRUGIE SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0270/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0442)

Przyznano absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. załącznik V art. 5 ust. 2 Regulaminu).

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0442)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 24)

Wspólne przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa” *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólne przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa” [COM(2021)0087 - C9-0166/2021 - 2021/0048(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Maria da Graça Carvalho (A9-0246/2021)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0434)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 16)

Przejrzystość w UE przy opracowywaniu, zakupie i dystrybucji szczepionek przeciwko COVID-19
Projekt rezolucji B9-0519/2021

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0435)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 17)

(Projekt rezolucji B9-0520/2021 stał się bezprzedmiotowy.)

Strategia UE na rzecz ograniczenia emisji metanu
Sprawozdanie w sprawie strategii UE na rzecz ograniczenia emisji metanu [2021/2006(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Maria Spyraki (A9-0277/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0436)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 18)

Konferencja klimatyczna ONZ w Glasgow, Zjednoczone Królestwo (COP26)
Projekt rezolucji B9-0521/2021

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0437)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 19)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.09.)

Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności