Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0168(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0035/2019

Dezbateri :

PV 21/10/2021 - 8
CRE 21/10/2021 - 8

Voturi :

PV 13/02/2019 - 16.8
CRE 13/02/2019 - 16.8
PV 21/10/2021 - 10

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0110
P9_TA(2021)0433

Proces-verbal
XML 20k
Joi, 21 octombrie 2021 - Strasbourg

10. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a comunicat rezultatele votului:

Modificarea Regulamentului (UE) 2016/794 în ceea ce privește cooperarea Europol cu părțile private, prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol în sprijinul anchetelor penale și rolul Europol în materie de cercetare și inovare ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în ceea ce privește cooperarea Europol cu părțile private, prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol în sprijinul anchetelor penale și rolul Europol în materie de cercetare și inovare [COM(2020)0796 - C9-0401/2020 - 2020/0349(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Javier Zarzalejos (A9-0290/2021)

Prin AN (538 pentru, 151 împotrivă, 7 abțineri), decizia de a iniția negocieri interinstituționale a fost aprobată.
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 13)

Modificarea Regulamentului (UE) 2018/1862 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, în ceea ce privește introducerea de semnalări de către Europol ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1862 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, în ceea ce privește introducerea de semnalări de către Europol [COM(2020)0791 - C9-0394/2020 - 2020/0350(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Javier Zarzalejos (A9-0287/2021)

Prin AN (545 pentru, 147 împotrivă, 4 abțineri), decizia de a iniția negocieri interinstituționale a fost aprobată.
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 14)

Asigurarea de răspundere civilă auto ***I
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2021)0433)

DECLARAȚIE A COMISIEI

Adoptat (P9_TA(2021)0433)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 15)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Afacerea Pandora: implicații asupra eforturilor de a combate spălarea banilor, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0530/2021

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0438)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 20)

Criza statului de drept în Polonia și supremația dreptului UE
Propunere de rezoluție B9-0532/2021

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0439)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 21)

Situația din Tunisia
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0523/2021

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0440)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 22)

Orientările privind ajutoarele de stat pentru climă, energie și mediu („OACEM”)
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0535/2021

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0441)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 23)

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
Al doilea raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0270/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERI DE DECIZIE

Adoptat (P9_TA(2021)0442)

Descărcarea de gestiune este acordată și închiderea conturilor este aprobată [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul de procedură].

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0442)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 24)

Întreprinderile comune în cadrul programului Orizont Europa *
Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a întreprinderilor comune în cadrul programului Orizont Europa [COM(2021)0087 - C9-0166/2021 - 2021/0048(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Maria da Graça Carvalho (A9-0246/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat (P9_TA(2021)0434)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 16)

Transparența UE în ceea ce privește dezvoltarea, achiziționarea și distribuirea vaccinurilor împotriva COVID-19
Propunere de rezoluție B9-0519/2021

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0435)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 17)

(Propunerea de rezoluție B9-0520/2021 a devenit caducă.)

O strategie a UE de reducere a emisiilor de metan
Raport referitor la o strategie a UE de reducere a emisiilor de metan [2021/2006(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Maria Spyraki (A9-0277/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0436)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 18)

Conferința ONU privind schimbările climatice de la Glasgow, Regatul Unit al Marii Britanii (COP26)
Propunere de rezoluție B9-0521/2021

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0437)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 19)

(Ședința a fost suspendată la 13.09.)

Ultima actualizare: 24 februarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate