Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0168(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0035/2019

Rozpravy :

PV 21/10/2021 - 8
CRE 21/10/2021 - 8

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 16.8
CRE 13/02/2019 - 16.8
PV 21/10/2021 - 10

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0110
P9_TA(2021)0433

Zápisnica
XML 20k
Štvrtok, 21. októbra 2021 - Štrasburg

10. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Zmena nariadenia (EÚ) 2016/794, pokiaľ ide o spoluprácu Europolu so súkromnými subjektmi, spracúvanie osobných údajov Europolom na podporu vyšetrovania trestných činov a úlohu Europolu v oblasti výskumu a inovácií ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a návrhu Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/794, pokiaľ ide o spoluprácu Europolu so súkromnými subjektmi, spracovanie osobných údajov Europolom na podporu vyšetrovania trestných činov a úlohu Europolu v oblasti výskumu a inovácií [COM(2020)0796 - C9-0401/2020 - 2020/0349(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Javier Zarzalejos (A9-0290/2021)

Rozhodnutie začať medziinštitucionálne rokovania bolo schválené HPM (538 za, 151 proti, 7 sa zdržali).
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 13)

Zmena nariadenia (EÚ) 2018/1862 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, pokiaľ ide o vkladanie zápisov Europolom ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1862 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, pokiaľ ide o vkladanie zápisov Europolom [COM(2020)0791 - C9-0394/2020 - 2020/0350(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Javier Zarzalejos (A9-0287/2021)

Rozhodnutie začať medziinštitucionálne rokovania bolo schválené HPM (545 za, 147 proti, 4 sa zdržali).
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 14)

Poistenie motorových vozidiel ***I
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P9_TA(2021)0433)

VYHLÁSENIE KOMISIE

Prijatý (P9_TA(2021)0433)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 15)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Pandora Papers: vplyv na úsilie o boj proti praniu špinavých peňazí, daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0530/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0438)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 20)

Kríza právneho štátu v Poľsku a nadradenosť práva EÚ
Návrh uznesenia B9-0532/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0439)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 21)

Situácia v Tunisku
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0523/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0440)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 22)

Usmernenia týkajúce sa štátnej pomoci v oblasti klímy, energie a životného prostredia (CEEAG)
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0535/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0441)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 23)

Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)
Druhá správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0270/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2021)0442)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka bola schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 2 rokovacieho poriadku).

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0442)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 24)

Spoločné podniky v rámci programu Horizont Európa *
Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďujú spoločné podniky v rámci programu Horizont Európa [COM(2021)0087 - C9-0166/2021 - 2021/0048(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Maria da Graça Carvalho (A9-0246/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý (P9_TA(2021)0434)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 16)

Transparentnosť EÚ pri vývoji, nákupe a distribúcii vakcín proti ochoreniu COVID-19
Návrh uznesenia B9-0519/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0435)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 17)

(Návrh uznesenia B9-0520/2021 sa stal bezpredmetným.)

Stratégia EÚ na zníženie emisií metánu
Správa o stratégii EÚ na zníženie emisií metánu [2021/2006(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Maria Spyraki (A9-0277/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0436)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 18)

Konferencia OSN o zmene klímy v Glasgowe, Spojené kráľovstvo (COP 26)
Návrh uznesenia B9-0521/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0437)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 19)

(Rokovanie bolo prerušené o 13.09 h.)

Posledná úprava: 24. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia