Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 3k
Štvrtok, 21. októbra 2021 - Štrasburg

12. Druhé hlasovanie
CRE

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o:

Pandora Papers: vplyv na úsilie o boj proti praniu špinavých peňazí, daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0530/2021;

Kríza právneho štátu v Poľsku a nadradenosť práva EÚ
Návrh uznesenia B9-0532/2021;

Situácia v Tunisku
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0523/2021;

Usmernenia týkajúce sa štátnej pomoci v oblasti klímy, energie a životného prostredia (CEEAG)
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0535/2021;

Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)
Druhá správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0270/2021).

Hlasovať je možné do 15.00 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 16.30 h (bod 16 zápisnice zo dňa 21.10.2021).

(Rokovanie bolo prerušené o 13.46 h.)

Posledná úprava: 24. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia