Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2167(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0270/2021

Συζήτηση :

PV 21/10/2021 - 7
CRE 21/10/2021 - 7

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2021 - 10
PV 21/10/2021 - 16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0442

Συνοπτικά πρακτικά
XML 9k
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 - Στρασβούργο

16. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:

Pandora Papers: επιπτώσεις στις προσπάθειες για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0530/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0438)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 20)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0527/2021 καταπίπτει.)

Η κρίση του κράτους δικαίου στην Πολωνία και η υπεροχή του δικαίου της ΕΕ
Πρόταση ψηφίσματος B9-0532/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0439)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 21)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0533/2021 και B9-0539/2021 καταπίπτουν.)

Η κατάσταση στην Τυνησία
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0523/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0440)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 22)

Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για το κλίμα, την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0535/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0441)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 23)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0534/2021, B9-0537/2021 και B9-0538/2021 καταπίπτουν.)

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0270/2021)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0442)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 24)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου