Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 7k
Torsdag den 21. oktober 2021 - Strasbourg

20. Modtagne dokumenter

Der var modtaget følgende dokumenter:

1) fra andre institutioner

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et europæisk ungdomsår 2022 (COM(2021)0634 - C9-0379/2021 - 2021/0328(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, og artikel 146, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

EMPL

2) fra medlemmerne

- Simona Baldassarre, Susanna Ceccardi, Angelo Ciocca, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Gianna Gancia, Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri og Stefania Zambelli. Forslag til beslutning om nødvendigheden af at fremme kvindeligt iværksætteri (B9-0474/2021)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

rådg.udv. :

EMPL

- Virginie Joron. Forslag til beslutning om oprettelse af en europæisk fond for erstatning til ofre for covid-19-vacciner (B9-0475/2021)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

BUDG

- Emmanouil Fragkos. Forslag til beslutning om bekæmpelse af islamisk ekstremisme på internationalt plan (B9-0480/2021)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

Seneste opdatering: 24. februar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik