Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 8k
Joi, 21 octombrie 2021 - Strasbourg

20. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind Anul european al tineretului 2022 (COM(2021)0634 - C9-0379/2021 - 2021/0328(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

CULT

aviz :

EMPL

2) de către deputați

- Simona Baldassarre, Susanna Ceccardi, Angelo Ciocca, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Gianna Gancia, Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri și Stefania Zambelli. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea de a promova antreprenoriatul feminin (B9-0474/2021)

retrimis

comisiei competente :

FEMM

aviz :

EMPL

- Virginie Joron. Propunere de rezoluție referitoare la instituirea unui Fond european de despăgubire a victimelor vaccinurilor împotriva COVID-19 (B9-0475/2021)

retrimis

comisiei competente :

ENVI

aviz :

BUDG

- Emmanouil Fragkos. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea extremismului islamic la nivel internațional (B9-0480/2021)

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

AFET

Ultima actualizare: 24 februarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate