Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0322(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0247/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0247/2021

Συζήτηση :

PV 13/09/2021 - 15
PV 13/09/2021 - 17
CRE 13/09/2021 - 15
CRE 13/09/2021 - 17
PV 03/10/2022 - 9
CRE 03/10/2022 - 9

Ψηφοφορία :

PV 14/09/2021 - 11
CRE 14/09/2021 - 11
PV 15/09/2021 - 12
PV 11/11/2021 - 6.7
CRE 11/11/2021 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 04/10/2022 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0377
P9_TA(2021)0449
P9_TA(2022)0333

Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021 - Βρυξέλλες

6.7. Σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1082/2013/ΕΕ [COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 13 Σεπτεμβρίου 2021 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2021 και σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2021).
Μια πρώτη ψηφοφορία διεξήχθη στις 15 Σεπτεμβρίου 2021 και το ζήτημα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59, παράγραφος 4, του Κανονισμού (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2021).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P9_TA(2021)0449)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

Παρεμβαίνει η Véronique Trillet-Lenoir (εισηγήτρια), για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Απριλίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου